Memo_Senj_panorama4
14.06.2022.
Odluka o produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata”Restorani i Barovi” za vrijeme održavanja manifestacija na području Grada Senja

Odobrava se produženo radno vrijeme ugostiteljskih objekata iz skupina “Restorani” i “Barovi” za vrijeme održavanja manifestacija na području Grada Senja u mjesecu lipnju, srpnju i kolovozu 2022. godine.

Odluka o produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata iz skupina _Restorani_ i _Barovi_ u mjesecu lipnju, srpnju i kolovozu 2022.

Senj uživo
Gradonačelnik Grada Senja
Gradonačelnik Grada Senja
Grad Senj – INFO

GRAD SENJ
Jedinstveni upravni odjel
Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj
tel. ++385 (0)53/881-162, tel/fax (0)53/881-119
OIB GRADA SENJA : 61106276570
IBAN: HR7124020061838700001
grad-senj@gs.t-com.hr

Radno vrijeme gradske uprave
je ponedjeljak - petak od 7.00 do 15.00 sati.
Pauza je od 10.30 do 11.00 sati.
Uredovno vrijeme je svakog radnog dana od 8.00 do 14.00 sati

Vrijeme danas
Prijava nepropisno odbačenog otpada
PRIJAVA