lll
03.06.2022.
Odluka o produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata iz skupina Restorani i Barovi za vrijeme održavanja manifestacije 13. Međunarodni moto susret

Za vrijeme održavanja 13. Međunarodnog moto susreta, u organizaciji Moto racing kluba Senj, a pod pokroviteljstvom Grada Senja i Turističke zajednice Grada Senja, ugostiteljski objekti iz skupina “Restorani” i “Barovi” mogu raditi u produženom radnom vremenu.

Odluka:

Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata iz skupina Restorani i Barovi – 13. Međunarodni moto susret 03.-05.06.2022.

Senj uživo
Gradonačelnik Grada Senja
Gradonačelnik Grada Senja
Grad Senj – INFO

GRAD SENJ
Jedinstveni upravni odjel
Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj
tel. ++385 (0)53/881-162, tel/fax (0)53/881-119
OIB GRADA SENJA : 61106276570
IBAN: HR7124020061838700001
grad-senj@gs.t-com.hr

Radno vrijeme gradske uprave
je ponedjeljak - petak od 7.00 do 15.00 sati.
Pauza je od 10.30 do 11.00 sati.
Uredovno vrijeme je svakog radnog dana od 8.00 do 14.00 sati

Vrijeme danas
Prijava nepropisno odbačenog otpada
PRIJAVA