Dan_planeta_Zemlja_Velebit_-_autorica_ilustracije_Zrinka_Ostovi_opt
22.04.2021.
Obilježavanje Dana Planeta Zemlje i Dana Grada Senja u NP Sjeverni Velebit

U povodu obilježavanja Dana Grada Senja i Dana planete Zemlje, Kuća Velebita imati će Dan otvorenih vrata u nedjelju 25.04.2021.(radno vrijeme od 08:00 do 16:00), sa besplatnim ulazom za sve individualne posjetitelje.

U sklopu toga biti će postavljena izložba radova dječjeg vrtića Travica iz Senja i kraćeg programa predškole Krasno. Izložba će biti postavljena bez organiziranog otvaranja u trajanju od mjesec dana.

Ovo je izvrsna prilika za izlet u Krasno i razgledavanje Kuće Velebita u kojoj ima mnogo zanimljivih postava za vidjeti.

https://np-sjeverni-velebit.hr/www/hr/novosti/431-obilje%C5%BEavanje-dana-grada-senja-i-dana-planete-zemlje

https://np-sjeverni-velebit.hr/www/hr/novosti/433-22-4-dan-planeta-zemlje-%F0%9F%8C%8E

 

Senj uživo
Obnašatelj dužnosti Gradonačelnika
Gradonačelnik Grada Senja
Grad Senj – INFO

GRAD SENJ
Jedinstveni upravni odjel
Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj
tel. ++385 (0)53/881-162, tel/fax (0)53/881-119
OIB GRADA SENJA : 61106276570
IBAN: HR7124020061838700001
grad-senj@gs.t-com.hr

Radno vrijeme gradske uprave
je ponedjeljak - petak od 7.00 do 15.00 sati.
Pauza je od 10.30 do 11.00 sati.
Uredovno vrijeme je svakog radnog dana od 8.00 do 14.00 sati

Vrijeme danas
Prijava nepropisno odbačenog otpada
PRIJAVA