OBAVIJEST!

OBAVIJEST!

Dana 07. ožujka 2024. u mjestu Mrzli dol, Krivi put pronađena je kobila bijelo sive boje, koja je smještena u Konjički klub Ana, Stara Cesta 43, Senj kojeg zastupa predsjednik Jure Turina. Kobila je udomljena 08. ožujka 2024. godine.

Moli se vlasnik ili posjednik životinje da se javi u roku 14 dana od dana objave na službenim stranicama Grada Senja u Grad Senj osobno, putem maila: komunalno.redarstvo@senj.hr ili broj tel: 0994898217 radi preuzimanja kobile. Ukoliko se vlasnik ne javi u gore navedenom roku, postupiti će se sukladno članku 25. Odluke o komunalnom redu Grada Senja (Sl. glasnik 01/2019).Skip to content