Snimka zaslona 2023-01-13 135924
13.01.2023.
OBAVIJEST O RADOVIMA – STARA CESTA KROZ GRAD SENJ (DIO DRŽAVNE CESTE DC8)

PROJEKT: IZVOĐENJE RADOVA OBNOVE SUSTAVA OBORINSKE ODVODNJE, ODVODNJE OTPADNIH VODA, VODOVODA I DIJELA DRŽAVNE CESTE DC8, DIONICA 006 (STARA CESTA KROZ GRAD SENJ). 

Investitor: VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Senj, Splitska 2 i HRVATSKE CESTE d.o.o., Zagreb, Vončinina 3

Izvođač radova: STRABAG za građevinske poslove d.o.o., Ul. Petra Hektorovića 2, 10 000 Zagreb

Nadzorni inženjer: SEDRA consulting d.o.o., Uskopska 11, 10 010 Zagreb

Početak radova: 12.01.2023. godine

Zahvat obuhvaća obnovu dijela odvodnje otpadnih voda i vodovoda u gradu Senju, Ulica Kaetena Knežića i Ulica Stara cesta, a Hrvatske ceste planiraju radove na obnovi dijela državne ceste DC23, dionica 004 (Odlukom o prekategorizaciji cesta novi naziv je državna cesta DC8, dionica 006) i Stare ceste kroz grad Senj, duljine 2,07 km, uključujući i oborinsku odvodnju.

OBAVIJEST O RADOVIMA

Senj uživo
Gradonačelnik Grada Senja
Gradonačelnik Grada Senja
Grad Senj – INFO

GRAD SENJ
Jedinstveni upravni odjel
Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj
tel. ++385 (0)53/881-162, tel/fax (0)53/881-119
OIB GRADA SENJA : 61106276570
IBAN: HR7124020061838700001
e-mail: gradsenj@senj.hr

Radno vrijeme gradske uprave
je ponedjeljak - petak od 7.00 do 15.00 sati.
Pauza je od 10.30 do 11.00 sati.
Uredovno vrijeme je svakog radnog dana od 8.00 do 14.00 sati

Vrijeme danas
Prijava nepropisno odbačenog otpada
PRIJAVA