Memo_Senj_panorama4
14.07.2020.
OBAVIJEST O PLANIRANOM PREKIDU OPSKRBE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

Obavještavamo korisnike mreže s područja Grada Senja da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom naselja:

Vratnik

Melnice

Vrzići

Crni Kal

Prekid u opskrbi predviđen je dana 15.07.2020 u vremenu od 08:00 do 17:00 sati.

 

S poštovanjem,

HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o.

Obavjest o planiranom prekidu opskrbe električnom energijom

Senj uživo
Obnašatelj dužnosti Gradonačelnika
Gradonačelnik Grada Senja
Grad Senj – INFO

GRAD SENJ
Jedinstveni upravni odjel
Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj
tel. ++385 (0)53/881-162, tel/fax (0)53/881-119
OIB GRADA SENJA : 61106276570
IBAN: HR7124020061838700001
grad-senj@gs.t-com.hr

Radno vrijeme gradske uprave
je ponedjeljak - petak od 7.00 do 15.00 sati.
Pauza je od 10.30 do 11.00 sati.
Uredovno vrijeme je svakog radnog dana od 8.00 do 14.00 sati

Vrijeme danas
Prijava nepropisno odbačenog otpada
PRIJAVA