sENJ_NOVO_MEMO2
14.09.2022.
OBAVIJEST O OBVEZI PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE

Odredbama članka 94. ZKG-a propisano je da su obveznici plaćanja komunalne naknade (fizičke ili pravne osobe) dužni u roku od 15 dana od dana nastanka obveze ili promjene osobe obveznika (nakon izgradnje, kupoprodaje, darovanja, nasljeđivanja, smrti, raskida ugovora o zakupu, diobe vlasništva, prestanku i pokretanju poslovne djelatnosti, raskidu ugovora o zakupu itd.) ili promjene drugih podataka bitnih za utvrđivanje plaćanja komunalne naknade (promjena obračunske površine nekretnina ili promjena namjene nekretnine) istu prijaviti Jedinstvenom upravnom odjelu nadležnom za komunalno gospodarstvo jedinice lokalne samouprave na području gdje se nekretnina nalazi.

OBAVIJEST O OBVEZI PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE