20230901_121953 (1280 x 960)
01.09.2023.
Obavijest o novoj regulaciji prometa u Ulici Stjepana Radića

Radi osiguranja što veće protočnosti prometa i kretanja svih sudionika u prometu, smanjenja gužvi i zastoja u zoni Osnovne škole Silvija Strahimira Kranjčevića Senj, te osiguranja maksimalne sigurnosti djece i roditelja koji svakodnevno odlaze u školu i obližnji dječji vrtić uvodi se nova regulacija prometa u Ulici Stjepana Radića. Promet navedenom ulicom će od raskrižja s ulicom Stara cesta koja je ujedno i Državna cesta DC8 do Osnovne glazbene škole Vjenceslava Novaka, odnosno skretanja u proizvodni pogon Tvornice trikotaže Neda Senj biti dvosmjeran kao i do sada, a dalje do raskrižja s Ulicom Silvija Strahimira Kranjčevića biti jednosmjeran.

Molimo građane da obrate pozornost i poštuju novu regulaciju prometa koja počinje s danom 01.rujna 2023.

 

Senj uživo
Gradonačelnik Grada Senja
Gradonačelnik Grada Senja
Grad Senj – INFO

GRAD SENJ
Jedinstveni upravni odjel
Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj
tel. ++385 (0)53/881-162, tel/fax (0)53/881-119
OIB GRADA SENJA : 61106276570
IBAN: HR7124020061838700001
e-mail: gradsenj@senj.hr

Radno vrijeme gradske uprave
je ponedjeljak - petak od 7.00 do 15.00 sati.
Pauza je od 10.30 do 11.00 sati.
Uredovno vrijeme je svakog radnog dana od 8.00 do 14.00 sati

Vrijeme danas
Prijava nepropisno odbačenog otpada
PRIJAVA