sENJ_NOVO_MEMO
12.05.2022.
OBAVIJEST O IZRADI V. CILJANE IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA U UŽEM PODRUČJU GRADA SENJA

Temeljem Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja u užem području Grada Senja – V. ciljane izmjene i dopune („Službeni glasnik Grada Senja“, broj 1/20) i Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja u užem području Grada Senja – V. ciljane izmjene i dopune („Službeni glasnik Grada Senja“, broj 2/22), započeta je izrada V. ciljane izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja u užem području Grada Senja za obuhvat površine oko 1,80 ha, čiji je cilj omogućavanje kvalitetne i nedvojbene provedbe plana.

 

Obavijest možete pogledati na sljedećem linku: OBAVIJEST O IZRADI PLANA

Odluke:

Odluka o izradi IiD UPU u užem području Grada Senja

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o IiD UPU u užem području Grada Senja

Senj uživo
Gradonačelnik Grada Senja
Gradonačelnik Grada Senja
Grad Senj – INFO

GRAD SENJ
Jedinstveni upravni odjel
Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj
tel. ++385 (0)53/881-162, tel/fax (0)53/881-119
OIB GRADA SENJA : 61106276570
IBAN: HR7124020061838700001
grad-senj@gs.t-com.hr

Radno vrijeme gradske uprave
je ponedjeljak - petak od 7.00 do 15.00 sati.
Pauza je od 10.30 do 11.00 sati.
Uredovno vrijeme je svakog radnog dana od 8.00 do 14.00 sati

Vrijeme danas
Prijava nepropisno odbačenog otpada
PRIJAVA