sENJ_NOVO_MEMO2
13.05.2022.
Obavijest o dežurstvu povjerenstva za izbor članova MO

Obavještavamo potencijalne kandidate za članove vijeća MO Grada Senja da svoje kandidature na propisanim obrascima mogu predati do dana 14. svibnja 2022. do 24,00 h.

Povjerenstvo obavještava da organizira dežurstvo putem telefona predsjednika povjerenstva Drage Babića, dipl. iur. 095/9017642, te se umoljavaju zainteresirani da nazovu prije dolaska u prostore Gradske uprave, odnosno povjerenstva za izbor članova MO Grada Senja.

 

Povjerenstvo za izbor članova MO

Senj uživo
Gradonačelnik Grada Senja
Gradonačelnik Grada Senja
Grad Senj – INFO

GRAD SENJ
Jedinstveni upravni odjel
Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj
tel. ++385 (0)53/881-162, tel/fax (0)53/881-119
OIB GRADA SENJA : 61106276570
IBAN: HR7124020061838700001
e-mail: gradsenj@senj.hr

Radno vrijeme gradske uprave
je ponedjeljak - petak od 7.00 do 15.00 sati.
Pauza je od 10.30 do 11.00 sati.
Uredovno vrijeme je svakog radnog dana od 8.00 do 14.00 sati

Vrijeme danas
Prijava nepropisno odbačenog otpada
PRIJAVA