Krasno_Polje_02
16.11.2022.
OBAVIJEST NOSITELJIMA PRAVA NA ZEMLJIŠTU O POČETKU POSTUPKA PREDOČAVANJA KATASTARSKE IZMJERE K.O. SJEVERNI VELEBIT

OBAVIJEST nositeljima prava na zemljištu o POČETKU POSTUPKA PREDOČAVANJA KATASTARSKE IZMJERE K.O. SJEVERNI VELEBIT u sklopu projekta „Evidentiranje posebnog pravnog režima kao doprinos učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjima“ na području NACIONALNOG PARKA SJEVERNI VELEBIT

Postupak nove izmjere obuhvaća kompletnu geodetsku izmjeru katastarskih čestica i objekata unutar zadane zone obuhvata. Izmjerom će se utvrditi stvarni položaj, oblik, površina i način uporabe na katastarskim česticama i objektima, te njihov trenutni nositelj prava (vlasnik). Iz podataka prikupljenih novom izmjerom izradit će se novi katastarski plan, operat i zemljišna knjiga. Površina obuhvata nove katastarske izmjere NP Sjeverni Velebit iznosi 6697 ha, unutar 6 katastarskih općina i obuhvaća 1904 katastarske čestice. Rok izrade je 18 mjeseci, a projekt je financiran od strane Državne Geodetske Uprave.

Tvrtka Geoprojekt d.d. Opatija će u razdoblju od 23. studenog do 25. studenog 2022. god. u vremenu od 9:00 do 15:00 sati, održati predočavanje podataka prikupljenih terenskom izmjerom za novu k.o. Sjeverni Velebit.

Predočavanje će se održati u terenskom uredu u zgradi Javne ustanove NP Sjeverni Velebit na adresi Krasno 96, 53274 Krasno.

INFO MAIL: izmjera@geoprojekt.com