Obavijest korisnicima mirovine o isplati jednokratnog novčanog primanja

Obavijest korisnicima mirovine o isplati jednokratnog novčanog primanja

Vlada Republike Hrvatske donijela je 21. prosinca 2023. godine Odluku o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica rasta troškova života (NN 155/23) radi ublažavanja utjecaja povećanih troškova života na standard, a u skladu s gospodarskim mogućnostima.

Iznos jednokratnog novčanog primanja (JNP) određuje se prema iznosu ukupnog mirovinskog primanja zatečenim korisnicima kojima ukupno mirovinsko primanje za rujan 2023. ne prelazi iznos od 840,00 eura:

 • do 300,00 eura isplatit će se JNP u iznosu od 160,00 eura
 • od 300,01 do 435,00 eura u iznosu od 120,00 eura
 • od 435,01 do 570,00 eura u iznosu od 80,00 eura
 • od 570,01 do 700,00 eura u iznosu od 60,00 eura te
 • od 700,01 do 840,00 eura u iznosu od 50,00 eura.

U ukupno mirovinsko primanje uračunava se iznos mirovine iz obveznog mirovinskog osiguranja, iznos dokupljene mirovine čija je isplata preuzeta prema Zakonu o nastavku isplate dokupljenih mirovina i drugi dodatci koji se isplaćuju uz mirovinu, osim naknade zbog tjelesnog oštećenja i doplatka za pomoć i njegu.

Većem dijelu korisnika mirovine JNP isplaćeno je 28. prosinca 2023. godineKorisnicima kojima će JNP biti isplaćeno najkasnije u ožujku 2024. godine su:

 • korisnici hrvatske mirovine, kojima je pravo na mirovinu priznato do 31. prosinca 2023. te su zatečeni u isplati za mjesec prosinac 2023. najkasnije na dan 15. veljače 2024.
 • korisnici mirovine, kojima se uz mirovinu ostvarenu u RH isplaćuje i mirovina iz inozemstva
 • korisnici mirovine s prebivalištem u RH, kojima se mirovina isplaćuje samo iz inozemstva
 • korisnici mirovine ostvarene u RH, koji su navršili mirovinski staž u inozemstvu, a nisu ostvarili pravo na mirovinu u inozemstvu
 • korisnici mirovine koji su zaposleni, odnosno obavljaju djelatnost na temelju koje postoji obveza osiguranja, a priznato im je pravo na mirovinu do 31. prosinca 2023. te su zatečeni u isplati za mjesec prosinac 2023. najkasnije na dan 15. veljače 2024. godine.

Koji su uvjeti za isplatu jednokratnog novčanog primanja?

 • prebivalište u RH
 • korisnici samo inozemne mirovine moraju imati prebivalište u RH u neprekidnom trajanju od najmanje tri mjeseca neposredno prije donošenja Odluke Vlade RH (od 21. prosinca 2023.)
 • ukupno mjesečno mirovinsko primanje ne smije prelaziti iznos od 840,00 eura, bilo da je riječ o mirovini ostvarenoj u RH, mirovini koja se isplaćuje uz hrvatsku mirovinu ili samo inozemnoj mirovini
 • dostava dokaza o netoiznosu mirovine za prosinac 2023. godine.

Tko treba dostaviti dokaz o netoiznosu inozemne mirovine za prosinac 2023.?

 • korisnici hrvatske mirovine kojima se isplaćuje i mirovina iz inozemstva
 • korisnici samo inozemne mirovine (kao i broj transakcijskog računa korisnika mirovine otvorenog u banci u RH na koji se isplaćuje inozemna mirovina)
 • korisnici hrvatske mirovine koji su navršili mirovinski staž u inozemstvu, a nisu ostvarili pravo na mirovinu u inozemstvu, kojima ukupno mjesečno mirovinsko primanje ne prelazi iznos od 840,00 eura (trebaju dostaviti izjavu da ne primaju inozemnu mirovinu)

Tko nema pravo na isplatu jednokratnog novčanog primanja?

 • korisnici koji nemaju prebivalište u RH
 • korisnici nacionalne naknade za starije osobe

Korisnici hrvatske mirovine kojima se isplaćuje i mirovina iz inozemstva, korisnici samo inozemne mirovine te korisnici hrvatske mirovine koji su navršili mirovinski staž u inozemstvu, a nisu ostvarili pravo na mirovinu u inozemstvu, kojima ukupno mjesečno mirovinsko primanje ne prelazi iznos od 840,00 eura, a koji su mirovinu ostvarili do 31. prosinca 2023. obvezni su Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje do 29. veljače 2024. dostaviti dokaz o netoiznosu mirovine za mjesec prosinac 2023. ili izjavu da ne primaju inozemnu mirovinu putem online obrasca ili popunjavanjem Tiskanice za dostavu podataka o visini inozemne mirovine, koja je dostupna na WEB-stranici HZMO-a. (hzmo.hr)Skip to content