Radna tijela Grada Senja

 

>> Arhiva prethodnog saziva

 

Sukladno članku 40. Statuta Gradsko vijeće Grada Senja osnovalo je:

Mandatna Komisija

Vice Nekić, mag.ing.el., predsjednik
Igor Šimunović, član
Rosanda Bilović, prof., član
Ivan Anić, član
Juraj Tomljanović, struč.spec.inf., član

 

Odbor za izbor i imenovanje

Roberta Vrban Mujaković, bacc.admin.publ., predsjednica
Igor Šimunović, član
Vedran Katalinić, mag.oec., član
Vice Nekić, mag.ing.el., član
Juraj Tomljanović, struč.spec.inf., član

 

Odbor za Statut, poslovnik i propise

Rosanda Bilović, prof., predsjednica
Maja Banić, mag.ing.šum., član
Ines Zlatarević, bacc.oec., član
Milko Tomljanović, dipl.ing.šum., član
Zlatko Tomljanović, član