Mjesni odbor Vratnik

>>Pravilnik o radu MO Vratnik

ČLANOVI:

Josip Biondić, predsjednik (HDZ, HBS)

Ivan Švigir, član (HDZ, HBS)
Snježana Lopac, član (HDZ, HBS)
Damir Nekić, član (HDZ, HBS)
Kristina Lopac, član (HDZ, HBS)

Kontakt:

Josip Biondić
Melnice 34, 53273 Vratnik
098/978-2373

Zapisnik:

Zapisnik- konstituirajuća sjednica MO Vratnik

 

Senj uživo
Gradonačelnik Grada Senja
Gradonačelnik Grada Senja
Grad Senj – INFO

GRAD SENJ
Jedinstveni upravni odjel
Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj
tel. ++385 (0)53/881-162, tel/fax (0)53/881-119
OIB GRADA SENJA : 61106276570
IBAN: HR7124020061838700001
e-mail: gradsenj@senj.hr

Radno vrijeme gradske uprave
je ponedjeljak - petak od 7.00 do 15.00 sati.
Pauza je od 10.30 do 11.00 sati.
Uredovno vrijeme je svakog radnog dana od 8.00 do 14.00 sati

Vrijeme danas
Prijava nepropisno odbačenog otpada
PRIJAVA