Mjesni odbor Sveti Juraj

 

Članovi:

Lucija Petrovčić, predsjednica (HDZ)
Maja Glavaš, zamjenica predsjednice (HDZ)
Roberta Vrban Mujaković, član (HDZ)
Danijel Matičić, član (HDZ)
Darjan Bajrović, član (Lista grupe birača)
Goran Ažić, član (Lista grupe birača)
Nina Novak, član (Lista grupe birača)

 

Kontakt:

Lucija Petrovčić
Ulica Kotlina 39, Sveti Juraj, 53270 Senj
099/7846 921

Senj uživo
Gradonačelnik Grada Senja
Gradonačelnik Grada Senja
Grad Senj – INFO

GRAD SENJ
Jedinstveni upravni odjel
Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj
tel. ++385 (0)53/881-162, tel/fax (0)53/881-119
OIB GRADA SENJA : 61106276570
IBAN: HR7124020061838700001
grad-senj@gs.t-com.hr

Radno vrijeme gradske uprave
je ponedjeljak - petak od 7.00 do 15.00 sati.
Pauza je od 10.30 do 11.00 sati.
Uredovno vrijeme je svakog radnog dana od 8.00 do 14.00 sati

Vrijeme danas
Prijava nepropisno odbačenog otpada
PRIJAVA