Mjesni odbor Sveti Juraj

>>Pravilnik o radu MO Sveti Juraj

ČLANOVI:

Maja Glavaš, predsjednica (HDZ, HBS)

Katarina Međeral, član (HDZ, HBS)
Ante Turina, član (HDZ, HBS)
Gordana Samaržija, član (HDZ, HBS)
Marina Tomljanović, član (HDZ, HBS)
Hrvoje Bezjak, član (Lista grupe birača)
Goran Ažić, član (Lista grupe birača)

 

Kontakt:

Maja Glavaš
majaglavas85@gmail.com
092/1475750

Zapisnici:

Zapisnik- konstituirajuća sjednica MO Sveti Juraj

Zapisnik 2.sjednice vijeća MO Sveti Juraj

Zapisnik 3.sjednice vijeća MO Sveti Juraj

Zapisnik 4.sjednica vijeća MO Sveti Juraj

Zapisnik 5. sjednica vijeća MO Sveti Juraj

Zapisnik 6. sjednice vijeća MO Sveti Juraj

Zapisnik 7. sjednice vijeća MO Sveti Juraj

 

Senj uživo
Gradonačelnik Grada Senja
Gradonačelnik Grada Senja
Grad Senj – INFO

GRAD SENJ
Jedinstveni upravni odjel
Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj
tel. ++385 (0)53/881-162, tel/fax (0)53/881-119
OIB GRADA SENJA : 61106276570
IBAN: HR7124020061838700001
e-mail: gradsenj@senj.hr

Radno vrijeme gradske uprave
je ponedjeljak - petak od 7.00 do 15.00 sati.
Pauza je od 10.30 do 11.00 sati.
Uredovno vrijeme je svakog radnog dana od 8.00 do 14.00 sati

Vrijeme danas
Prijava nepropisno odbačenog otpada
PRIJAVA