Mjesni odbor Senj – Trbušnjak

>>Pravilnik o radu MO Trbušnjak

ČLANOVI:

Tomislav Vukelić, predsjednik (HDZ, HBS)

Marin Rončević, član (HDZ, HBS)
Ivan Šikić, član (HDZ, HBS)
Elizabeta Janušić, član (HDZ, HBS)
Željko Brdar, član (HDZ, HBS)
Ivan Nekić, član (HDZ, HBS)
Petra Vukelić, član (HDZ, HBS)

Kontakt:

Tomislav Vukelić
tomegromila0702@gmail.com
098/865715

Zapisnici:

Zapisnik- konstituirajuća sjednica MO Trbušnjak

Zapisnik 1. sjednice vijeća mjesnog odbora Trbušnjak