Mjesni odbor Senj – Trbušnjak

>>Pravilnik o radu MO Trbušnjak

ČLANOVI:

Tomislav Vukelić, predsjednik (HDZ, HBS)

Marin Rončević, član (HDZ, HBS)
Ivan Šikić, član (HDZ, HBS)
Elizabeta Janušić, član (HDZ, HBS)
Željko Brdar, član (HDZ, HBS)
Ivan Nekić, član (HDZ, HBS)
Petra Vukelić, član (HDZ, HBS)

Kontakt:

Tomislav Vukelić
tomegromila0702@gmail.com
098/865715

Zapisnici:

Zapisnik- konstituirajuća sjednica MO Trbušnjak

Zapisnik 1. sjednice vijeća mjesnog odbora Trbušnjak

 

Senj uživo
Gradonačelnik Grada Senja
Gradonačelnik Grada Senja
Grad Senj – INFO

GRAD SENJ
Jedinstveni upravni odjel
Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj
tel. ++385 (0)53/881-162, tel/fax (0)53/881-119
OIB GRADA SENJA : 61106276570
IBAN: HR7124020061838700001
e-mail: gradsenj@senj.hr

Radno vrijeme gradske uprave
je ponedjeljak - petak od 7.00 do 15.00 sati.
Pauza je od 10.30 do 11.00 sati.
Uredovno vrijeme je svakog radnog dana od 8.00 do 14.00 sati

Vrijeme danas
Prijava nepropisno odbačenog otpada
PRIJAVA