Mjesni odbor Senj – Trbušnjak

 

Članovi:

Ivica Nekić, predsjednik (HDZ)
Marin Rončević, zamjenik predsjednika (HDZ)
Robert Katalinić, član (HDZ)
Adrijana Nekić, član (HDZ)
Željko Brdar, član (HDZ)
Tomislav Vukelić, član (HDZ)
Ivan Samaržija, član (HDZ)

 

Kontakt:

Ivica Nekić
Creska 17, 53270 Senj
091/726 2404

Senj uživo
Gradonačelnik Grada Senja
Gradonačelnik Grada Senja
Grad Senj – INFO

GRAD SENJ
Jedinstveni upravni odjel
Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj
tel. ++385 (0)53/881-162, tel/fax (0)53/881-119
OIB GRADA SENJA : 61106276570
IBAN: HR7124020061838700001
grad-senj@gs.t-com.hr

Radno vrijeme gradske uprave
je ponedjeljak - petak od 7.00 do 15.00 sati.
Pauza je od 10.30 do 11.00 sati.
Uredovno vrijeme je svakog radnog dana od 8.00 do 14.00 sati

Vrijeme danas
Prijava nepropisno odbačenog otpada
PRIJAVA