Mjesni odbor Senj – Mundarićevac

 

Članovi:

Zvonimir Lončarić, predsjednik (HDZ)
Petra Rogić, zamjenik predsjednika (HDZ)
Tomislava Dundović, član (HDZ)
Maja Gregović, član (HDZ)
Tina Jurković, član (HDZ)
Ivan Milinović, član (HDZ)
Iris Lopac, član (HDZ)
Dino Nekić, član (HDZ)
Tomislav Kalabota, član (HDZ)

 

Kontakt:

Zvonimir Lončarić
P. Kružića 12, 53270 Senj

098 1854267

Senj uživo
Gradonačelnik Grada Senja
Gradonačelnik Grada Senja
Grad Senj – INFO

GRAD SENJ
Jedinstveni upravni odjel
Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj
tel. ++385 (0)53/881-162, tel/fax (0)53/881-119
OIB GRADA SENJA : 61106276570
IBAN: HR7124020061838700001
grad-senj@gs.t-com.hr

Radno vrijeme gradske uprave
je ponedjeljak - petak od 7.00 do 15.00 sati.
Pauza je od 10.30 do 11.00 sati.
Uredovno vrijeme je svakog radnog dana od 8.00 do 14.00 sati

Vrijeme danas
Prijava nepropisno odbačenog otpada
PRIJAVA