Mjesni odbor Senj – Mundaričevac

>>Pravilnik o radu MO Mundaričevac

ČLANOVI:

Kristian Marenić, predsjednik (HDZ, HBS)

Željko Lopac, član (HDZ, HBS)
Zlatko Tomljanović, član (HDZ, HBS)
Veseljka Lebinac, član (HDZ, HBS)
Ivan Bašić, član (HDZ, HBS)
Ivana Mršić, član (HDZ, HBS)
Zlatko Biondić, član (HDZ, HBS)

Kontakt:

Kristian Marenić
kristian.marenic1990@gmail.com

091/5566772

Zapisnici:

Zapisnik – konstituirajuća sjednica MO Mundaričevac

 Zapisnik 1 sjednice vijeća MO Mundarićevac

Zapisnik 2. sjednice vijeća MO Mundarićevac

Senj uživo
Gradonačelnik Grada Senja
Gradonačelnik Grada Senja
Grad Senj – INFO

GRAD SENJ
Jedinstveni upravni odjel
Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj
tel. ++385 (0)53/881-162, tel/fax (0)53/881-119
OIB GRADA SENJA : 61106276570
IBAN: HR7124020061838700001
e-mail: gradsenj@senj.hr

Radno vrijeme gradske uprave
je ponedjeljak - petak od 7.00 do 15.00 sati.
Pauza je od 10.30 do 11.00 sati.
Uredovno vrijeme je svakog radnog dana od 8.00 do 14.00 sati

Vrijeme danas
Prijava nepropisno odbačenog otpada
PRIJAVA