Mjesni odbor Senj – Centar

>>Pravilnik o radu MO Centar

ČLANOVI:

Marko Tonković, predsjednik (HDZ, HBS)

Branko Slavković, član (HDZ, HBS)
Juraj Tomljanović, član (HDZ, HBS)
Mirjana Devčić, član (HDZ, HBS)
Franjka Krmpotić, član (HDZ, HBS)
Antonio Butorac, član (HDZ, HBS)
Željko Biondić, član (HDZ, HBS)

Kontakt:

Marko Tonković

098/311214

marton@net.hr

Zapisnici:

Zapisnik – konstituirajuća sjednica MO Centar

Zapisnik 1. sjednice vijeća MO Centar

Zapisnik 2. sjednice vijeća MO Centar

Senj uživo
Gradonačelnik Grada Senja
Gradonačelnik Grada Senja
Grad Senj – INFO

GRAD SENJ
Jedinstveni upravni odjel
Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj
tel. ++385 (0)53/881-162, tel/fax (0)53/881-119
OIB GRADA SENJA : 61106276570
IBAN: HR7124020061838700001
e-mail: gradsenj@senj.hr

Radno vrijeme gradske uprave
je ponedjeljak - petak od 7.00 do 15.00 sati.
Pauza je od 10.30 do 11.00 sati.
Uredovno vrijeme je svakog radnog dana od 8.00 do 14.00 sati

Vrijeme danas
Prijava nepropisno odbačenog otpada
PRIJAVA