Mjesni odbor Senj – Centar

 

Članovi:

Marija Cuculić, predsjednica (HDZ)
Branko Slavković, zamjenik predsjednice (HDZ)
Antonio Butorac, član (HDZ)
Marko Tonković, član (HDZ)
Vedran Tomljanović, član (HDZ)
Ivana Šojat, član (HDZ)
Mario Krmpotić, član (HDZ)

 

Kontakt:

Marija Cuculić
Pavlinski trg 17, 53270 Senj

098 9702655

Senj uživo
Gradonačelnik Grada Senja
Gradonačelnik Grada Senja
Grad Senj – INFO

GRAD SENJ
Jedinstveni upravni odjel
Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj
tel. ++385 (0)53/881-162, tel/fax (0)53/881-119
OIB GRADA SENJA : 61106276570
IBAN: HR7124020061838700001
grad-senj@gs.t-com.hr

Radno vrijeme gradske uprave
je ponedjeljak - petak od 7.00 do 15.00 sati.
Pauza je od 10.30 do 11.00 sati.
Uredovno vrijeme je svakog radnog dana od 8.00 do 14.00 sati

Vrijeme danas
Prijava nepropisno odbačenog otpada
PRIJAVA