Mjesni odbor Prizna

>>Pravilnik o radu MO Prizna

ČLANOVI:

Ivica Mandekić, predsjednik (HDZ, HBS)

Željko Puhalo, član (HDZ, HBS)

Damir Mlačak, član (HDZ, HBS)

Nikola Čačić, član (HDZ, HBS)

Nikola Mandekić, član (HDZ, HBS)

Kontakt:

Ivica Mandekić

e- mail: mo.prizna@gmail.com

091/5027996

Zapisnici:

Zapisnik- konstituirajuća sjednica MO Prizna

Zapisnik 1. sjednice vijeća Mjesni odbor Prizna

Zapisnik 2. sjednice vijeća Mjesni odbor Prizna

Zapisnik 3.sjednice vijeća Mjesni odbor Prizna