Mjesni odbor Oltari

>>Pravilnik o radu Mo Oltari

 

ČLANOVI:

Christian Vukelić, predsjednik (HDZ, HBS)

Marija Rukavina, član (HDZ, HBS)
Mladen Vrban, član (HDZ, HBS)
Ante Lopac, član (HDZ, HBS)
Nenad Vrban, član (HDZ, HBS)

 

Kontakt:

Christian Vukelić
092/1505750

 

Zapisnici:

Zapisnik- konstituirajuća sjednica Mo Oltari

Zapisnik 2. sjednice Vijeća MO Oltari

Zapisnik 3.sjednice vijeća MO Oltari

Skip to content