Mjesni odbor Oltari

>>Pravilnik o radu Mo Oltari

ČLANOVI:

Christian Vukelić, predsjednik (HDZ, HBS)

Marija Rukavina, član (HDZ, HBS)
Mladen Vrban, član (HDZ, HBS)
Ante Lopac, član (HDZ, HBS)
Nenad Vrban, član (HDZ, HBS)

Kontakt:

Christian Vukelić
092/1505750

Zapisnici:

Zapisnik- konstituirajuća sjednica Mo Oltari

Zapisnik 2. sjednice Vijeća MO Oltari

 

Senj uživo
Gradonačelnik Grada Senja
Gradonačelnik Grada Senja
Grad Senj – INFO

GRAD SENJ
Jedinstveni upravni odjel
Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj
tel. ++385 (0)53/881-162, tel/fax (0)53/881-119
OIB GRADA SENJA : 61106276570
IBAN: HR7124020061838700001
e-mail: gradsenj@senj.hr

Radno vrijeme gradske uprave
je ponedjeljak - petak od 7.00 do 15.00 sati.
Pauza je od 10.30 do 11.00 sati.
Uredovno vrijeme je svakog radnog dana od 8.00 do 14.00 sati

Vrijeme danas
Prijava nepropisno odbačenog otpada
PRIJAVA