Mjesni odbor Krivi Put

 

Članovi:

Igor Prpić, predsjednik (HDZ)
Ivan Tomljanović, zamjenik predsjednika (HDZ)
Milan Pavelić, član (HBS)
Ivan Krmpotić, član (HBS)
Josip Krmpotić, član (HDZ)

 

Kontakt:

Igor Prpić, Podbilo 20, Krivi put

098/450566

Senj uživo
Gradonačelnik Grada Senja
Gradonačelnik Grada Senja
Grad Senj – INFO

GRAD SENJ
Jedinstveni upravni odjel
Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj
tel. ++385 (0)53/881-162, tel/fax (0)53/881-119
OIB GRADA SENJA : 61106276570
IBAN: HR7124020061838700001
grad-senj@gs.t-com.hr

Radno vrijeme gradske uprave
je ponedjeljak - petak od 7.00 do 15.00 sati.
Pauza je od 10.30 do 11.00 sati.
Uredovno vrijeme je svakog radnog dana od 8.00 do 14.00 sati

Vrijeme danas
Prijava nepropisno odbačenog otpada
PRIJAVA