Mjesni odbor Krasno

>>Pravilnik o radu MO Krasno

ČLANOVI:

Ivan Anić, predsjednik (HDZ, HBS)

Marina Vukelić, član (HDZ, HBS)

Mate Samaržija, član (HDZ, HBS)

Zorica Vukelić, član (HDZ, HBS)

Katarina Vukelić, član (HDZ, HBS)

Kontakt:

Ivan Anić
Krasno 163, 53274 Krasno

091/160-2620

Zapisnici:

Zapisnik – konstituirajuća sjednica MO Krasno

Zapisnik 1. sjednice vijeća Mjesnog odbora Krasno