Mjesni odbor Krasno

>>Pravilnik o radu MO Krasno

 

ČLANOVI:

Marina Vukelić, član (HDZ, HBS)

Mate Samaržija, član (HDZ, HBS)

Zorica Vukelić, član (HDZ, HBS)

Katarina Vukelić, član (HDZ, HBS)

 

Kontakt:

 

Zapisnici:

Zapisnik – konstituirajuća sjednica MO Krasno

Zapisnik 1. sjednice vijeća Mjesnog odbora Krasno

Skip to content