Mjesni odbor Jablanac

>>Pravilnik o radu mjesnog odbora Jablanac

ČLANOVI:

Milena Babić, predsjednica (HDZ, HBS)

Barbara Mršić, član (HDZ, HBS)
Neven Bilen, član (HDZ, HBS)
Nikola Mandić, član (HDZ, HBS)
Jelena Mršić, član (HDZ, HBS)

Kontakt:

Milena Babić

beba.bunari@gmail.com

091/5723242

Zapisnici:

Zapisnik -konstituirajuća sjednica MO Jablanac

Zapisnik 1.sjednice vijeća MO Jablanac

Zapisnik sa 2.sjednice vijeća MO Jablanac

Zapisnik 3. sjednice vijeća MO Jablanac

Senj uživo
Gradonačelnik Grada Senja
Gradonačelnik Grada Senja
Grad Senj – INFO

GRAD SENJ
Jedinstveni upravni odjel
Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj
tel. ++385 (0)53/881-162, tel/fax (0)53/881-119
OIB GRADA SENJA : 61106276570
IBAN: HR7124020061838700001
e-mail: gradsenj@senj.hr

Radno vrijeme gradske uprave
je ponedjeljak - petak od 7.00 do 15.00 sati.
Pauza je od 10.30 do 11.00 sati.
Uredovno vrijeme je svakog radnog dana od 8.00 do 14.00 sati

Vrijeme danas
Prijava nepropisno odbačenog otpada
PRIJAVA