MJESNI ODBOR BUNICA – BILIĆEVICA

>>Pravilnik o radu MO Bunica – Bilićevica

 

ČLANOVI:

Andrea Jurčenko Biondić, predsjednica (HDZ,HBS)

Milan Vukelić, član (HDZ, HBS)

Ivana Tomljanović, (HDZ, HBS)

Vladimira Krmpotić, (HDZ, HBS)

Klaudio Martulaš, (HDZ, HBS)

 

Kontakt:

Andrea Jurčenko Biondić

jurcenko.andrea@gmail.com

091/5087418

 

Zapisnici:

Zapisnik – konstituirajuća sjednica MO Bunica – Bilićevica

Zapisnik 1. sjednice vijeća Mjesnog odbora Bunica – Bilićevica

Zapisnik 2. sjednice vijeća Mjesnog odbora Bunica – Bilićevica

Zapisnik 3. sjednice vijeća MO Bunica- BIlićevica

Skip to content