Mjesni odbor Bunica – Bilićevica

>>Pravilnik o radu MO Bunica – Bilićevica

ČLANOVI:

Andrea Jurčenko Biondić, predsjednica (HDZ,HBS)

Milan Vukelić, član (HDZ, HBS)

Ivana Tomljanović,

Vladimira Krmpotić,

Klaudio Martulaš,

Kontakt:

Andrea Jurčenko Biondić

jurcenko.andrea@gmail.com

091/5087418

Zapisnici:

Zapisnik – konstituirajuća sjednica MO Bunica – Bilićevica

Zapisnik 1. sjednice vijeća Mjesnog odbora Bunica – Bilićevica

Zapisnik 2. sjednice vijeća Mjesnog odbora Bunica – Bilićevica

Zapisnik 3. sjednice vijeća MO Bunica- BIlićevica

Senj uživo
Gradonačelnik Grada Senja
Gradonačelnik Grada Senja
Grad Senj – INFO

GRAD SENJ
Jedinstveni upravni odjel
Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj
tel. ++385 (0)53/881-162, tel/fax (0)53/881-119
OIB GRADA SENJA : 61106276570
IBAN: HR7124020061838700001
e-mail: gradsenj@senj.hr

Radno vrijeme gradske uprave
je ponedjeljak - petak od 7.00 do 15.00 sati.
Pauza je od 10.30 do 11.00 sati.
Uredovno vrijeme je svakog radnog dana od 8.00 do 14.00 sati

Vrijeme danas
Prijava nepropisno odbačenog otpada
PRIJAVA