Naslov
03.07.2020.
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU nastavlja sufinancirati projekt „Senj centar – Uređenje Pavlinskog trga“

Gradonačelnik Sanjin Rukavina potpisao je Ugovor o sufinanciranju projekta „Senj centar – Uređenja Pavlinskog trga“.

Projekt je prijavljen u sklopu Programa podrške brdsko-planinskim područjima koje provodi Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije i za isti je Odlukom Ministarstva o odabiru projekata odobreno sufinanciranje u iznosu od 450.000,00 kn. Nastavak je to potpore od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije koje je Gradu Senju i krajem 2019. godine u istu svrhu odobrilo iznos od 200.000,00 kn temeljem potpisanog Ugovora s ministrom mr. sc. Marko Pavić.

Uređenje Pavlinskog trga je u završnoj fazi i uskoro će građani dobiti uljepšano središnje mjesto odvijanja svih manifestacija i lokalnog života. Resorno Ministarstvo prepoznalo je i podržalo ovaj projekt koji ima za cilj doprinijeti razvoju turističkog sektora kroz održivu valorizaciju kulturnih i povijesnih potencijala oživljavanjem prostora centra grada, a sve u svrhu poboljšanja životnih uvjeta stanovnika grada Senja.

 

GRAD SENJ

Senj uživo
Obnašatelj dužnosti Gradonačelnika
Gradonačelnik Grada Senja
Grad Senj – INFO

GRAD SENJ
Jedinstveni upravni odjel
Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj
tel. ++385 (0)53/881-162, tel/fax (0)53/881-119
OIB GRADA SENJA : 61106276570
IBAN: HR7124020061838700001
grad-senj@gs.t-com.hr

Radno vrijeme gradske uprave
je ponedjeljak - petak od 7.00 do 15.00 sati.
Pauza je od 10.30 do 11.00 sati.
Uredovno vrijeme je svakog radnog dana od 8.00 do 14.00 sati

Vrijeme danas
Prijava nepropisno odbačenog otpada
PRIJAVA