IZBORI

Crni Kal-Vrzići-rezultati izbora od 12.6.2022.

 

Obavijest o ponavljanju izbora-Crni Kal-Vrzići

 

Liste kandidata za izbore za članove Vijeća Mjesnih odbora na području Grada Senja

Rezultati izbora za vijeća mjesnih odbora na području Grada Senja

Rezultati-MO Trbušnjak

Rezultati-MO VRATNIK

Rezultati-MO PRIZNA

Rezultati-MO OLTARI

Rezultati-MO Krasno

Rezultati-MO CENTAR

Rezultati-CRNI KAL-VRZIĆI

REZULTATI-BUNICA BILIČEVICA

Rezultati- MO Sveti Juraj

Rezultati -MO KRIVI PUT

Rezultati MO Mundarićevac

Rezultati- MO JABLANAC

 

Rješenje o određivanju biračkih mjesta

ZBIRNA LISTA KANDIDATA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNOG OBORA NA PODRUČJU GRADA SENJA

LISTA KANDIDATA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNOG ODBORA SVETI JURAJ
LISTA KANDIDATA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNOG ODBORA VRATNIK
LISTA KANDIDATA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNOG ODBORA SENJ – MUNDARIČEVAC
LISTA KANDIDATA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNOG ODBORA SENJ – CENTAR
LISTA KANDIDATA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNOG ODBORA PRIZNA
LISTA KANDIDATA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNOG ODBORA OLTARI
LISTA KANDIDATA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNOG ODBORA KRIVI PUT
LISTA KANDIDATA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNOG ODBORA KRASNO
LISTA KANDIDATA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNOG ODBORA JABLANAC
LISTA KANDIDATA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNOG ODBORA CRNI KAL – VRZIĆI
LISTA KANDIDATA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNOG ODBORA BUNICA – BILIĆEVICA
LISTA KANDIDATA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNOG ODBORA – SENJ TRBUŠNJAK

________________________________________________________

Izbori mjesnih odbora na području Grada Senja – 29. svibnja 2022.

Objava biračima Grad Senj ( 10.05.2022.)

________________________________________________________

Obvezatne upute za provođenje izbora:

Obvezatne upute MO I propisani obrasci

Obvezatne upute MO II Redoslijed radnji

Obvezatne upute MO III promatrači

Obrasci za provođenje izbora:

MO 1 Kandidacijska lista stranke

MO 2 Kandidacijska lista grupe birača

MO 3 Popis birača koji podržavaju kandidacijsku listu

MO 4 Izjava o prihvaćanju

_________________________________________________________

- Pravila za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Senja (Službeni glasnik Grada Senja br.1/2022)

- Odluka o utvrđivanju područja mjesnih odbora na području Grada Senja (Službeni glasnik Grada Senja br.1/2022)

Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Senja

Rješenje o imenovanju Gradskog izbornog povjerenstva

Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Senja

 

Lokalni izbori (održani 16. svibnja 2021. godine)

Objave Gradskog izbornog povjerenstva:

ODLUKA o pravu na naknadu i visini naknade troškova izborne promidžbe na izborima Gradonačelnika Grada Senja 2021.

Odluka o pravu na naknadu i visini naknade troškova izborne promidžbe na izboru Gradonačelnika Grada Senja 2021

ODLUKA o pravu naknade i visini naknade izborne promidžbe na izboru članova Gradskog vijeća Grada Senja 2021.

Odluka o pravu na naknadu i visini naknade troškova izborne promidžbe na izboru članova Gradskog vijeća Grada Senja

Troškovi izbora 2021. (pdf, 0,61 Mb)

KONAČNI REZULTATI IZBORA – ČLANOVI GRADSKOG VIJEĆA

KONAČNI REZULTATI IZBORA – GRADONAČELNIK

REZULTATI – GRADSKO VIJEĆE GRAD SENJ

REZULTATI – GRADONAČELNIK GRAD SENJ

Senj uživo
Gradonačelnik Grada Senja
Gradonačelnik Grada Senja
Grad Senj – INFO

GRAD SENJ
Jedinstveni upravni odjel
Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj
tel. ++385 (0)53/881-162, tel/fax (0)53/881-119
OIB GRADA SENJA : 61106276570
IBAN: HR7124020061838700001
e-mail: gradsenj@senj.hr

Radno vrijeme gradske uprave
je ponedjeljak - petak od 7.00 do 15.00 sati.
Pauza je od 10.30 do 11.00 sati.
Uredovno vrijeme je svakog radnog dana od 8.00 do 14.00 sati

Vrijeme danas
Prijava nepropisno odbačenog otpada
PRIJAVA