LAUREATI 2019. GODINE

IMENOVANJE POČASNIM GRAĐANINOM GRADA SENJA

Hrvoje Giaconiza veliki doprinos na području kulturnog života te očuvanju kulturne i spomeničke baštine Grada Senja

 

NAGRADA GRADA SENJA ZA ŽIVOTNO DJELO

Milan Galićza veliki doprinos na području kulturnog, društvenog i političkog života te promociji vrijednosti i ugleda Grada Senja (posthumno)

 

NAGRADA GRADA SENJA

Silvije Milinza veliki doprinos promicanju vjerskog života, predani svećenički rad te očuvanje crkvene, kulturno – povijesne i spomeničke baštine Grada Senja

Krešimir Stanišićza veliki doprinos na području kulturnog života Grada Senja te očuvanju i baštinjenju senjske čakavštine

Nenand Mlinarić i  Ante Prpićza nesebičnu pomoć i solidarnost s drugima, izraženu plemenitost, humanost i ljubav prema čovjeku, u znak zahvalnosti za darovanu krv

Senjska liga protiv rakaza veliki doprinos i dugogodišnju požrtvovnost u volonterskom radu na dobrobit građana Grada Senja

Eko OPG Samaržijaza uspješno i prepoznatljivo djelovanje u gospodarstvenom životu na području Grada Senja

Skip to content