nas
05.07.2022.
KAZALIŠNA PREDSTAVA ZA DJECU “JEŽEVA KUĆICA” – Trg biskupa dr. Mirka Ožegovića; 6.7.2022. (srijeda); 21,00 sat

U cilju valorizacije Trga biskupa Mirka Ožegovića (Mala Vrata) Pučko otvoreno učilište M. C. Nehajeva i Turistička zajednica grada Senja ovog ljeta organiziraju četiri programa na trgu i to četiri srijede za redom.

Tako nam prvu srijedu 06. srpnja 2022. u goste dolazi KD “Smješko” s predstavom ” Ježeva kućica” za naše najmlađe sugrađane i goste.

Predstava počinje u 21,00 sat, a ulaz se plaća 20,00 kn.

Jezeva kucica – plakat

Senj uživo
Gradonačelnik Grada Senja
Gradonačelnik Grada Senja
Grad Senj – INFO

GRAD SENJ
Jedinstveni upravni odjel
Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj
tel. ++385 (0)53/881-162, tel/fax (0)53/881-119
OIB GRADA SENJA : 61106276570
IBAN: HR7124020061838700001
grad-senj@gs.t-com.hr

Radno vrijeme gradske uprave
je ponedjeljak - petak od 7.00 do 15.00 sati.
Pauza je od 10.30 do 11.00 sati.
Uredovno vrijeme je svakog radnog dana od 8.00 do 14.00 sati

Vrijeme danas
Prijava nepropisno odbačenog otpada
PRIJAVA