JAVNI UVID U PRIJEDLOG GRANICE POMORSKOG DOBRA

JAVNI UVID U PRIJEDLOG GRANICE POMORSKOG DOBRA

Sukladno članku 23. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (“NN” br 83/23) Županijsko povjerenstvo za granice pomorsko dobra dužno je staviti na javni uvid na oglasnu ploču i mrežne stranice JP(R)S i JLS za čije se područje predlaže granica pomorskog dobra.

S obzirom da se utvrđuje prijedlog granice na dijelu kčbr. 634/1 k.o, Klada – naselje Biluća, objavljujemo poziv na Javni uvid u prijedlog granice pomorskog dobra. Javni uvid traje 30 dana i svi sudionici za vrijeme trajanja javnog uvida mogu dati pisane prijedloge i primjedbe Upravnom odjelu za gospodarstvo, promet i pomorsko dobro Ličko-senjske županije

Javni uvid – dopis Gradu Senju

SNIMAK STVARNOG STANJA naselje BilućaSkip to content