Javni uvid u prijedlog granice pomorskog dobra

Javni uvid u prijedlog granice pomorskog dobra

Sukladno članku 23. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (“NN” br 83/23) Županijsko povjerenstvo za granice pomorskog dobra dužno je prijedlog granice pomorskog dobra i lučkog područja luke posebne namjene staviti na javni uvid na oglasnu ploču i mrežne stranice JP(R)S i JLS za čije se područje predlaže granica pomorskog dobra i lučkog područja luke posebne namjene.

S obzirom da se utvrđuje prijedlog granice na dijelu k.č.br. 2235/289 k.o, Stinica (uvala Krivača), objavljujemo poziv na Javni uvid u prijedlog granice pomorskog dobra. Javni uvid traje 30 dana i svi sudionici za vrijeme trajanja javnog uvida mogu dati pisane prijedloge i primjedbe Upravnom odjelu za gospodarstvo, promet i pomorsko dobro Ličko-senjske županije

Dopis

Obrazac savjetovanja – javni uvid u prijedlog granice pomorskog dobra

03. SNIMAK STVARNOG STANJA_ KRIVAČA_Skip to content