JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za financiranje radova održavanja šumskih cesta u šumama malih šumoposjednika za 2023. godinu

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za financiranje radova održavanja šumskih cesta u šumama malih šumoposjednika za 2023. godinu

Predmet ovog Javnog poziva je financiranje radova održavanja šumskih cesta u šumama malih šumoposjednika (u daljnjem tekstu: cesta) na području Primorske Hrvatske. Prema ovom Javnom pozivu Primorska Hrvatska obuhvaća Istarsku županiju, dio Primorsko – goranske županije (općine Mošćenička Draga, Lovran, Matulji, Klana, Viškovo, Jelenje, Čavle, Kostrena, Vinodolska općina, gradove opatija, Kastav, Rijeka, Bakar, Kraljevica, Crikvenica’ Novi Vinodolski i sve otoke), dio Ličko – senjske Županije (općinu Karlobag,  gradove Novalja i Senj), Zadarsku Županiju’ Šibensko – kninsku Županiju, Splitsko – dalmatinsku županiju i Dubrovačko – neretvansku Županiju.

Više pročitajte ovdje: JAVNI POZIVSkip to content