sume-2
24.01.2023.
JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za financiranje radova održavanja šumskih cesta u šumama malih šumoposjednika za 2023. godinu

Predmet ovog Javnog poziva je financiranje radova održavanja šumskih cesta u šumama malih šumoposjednika (u daljnjem tekstu: cesta) na području Primorske Hrvatske. Prema ovom Javnom pozivu Primorska Hrvatska obuhvaća Istarsku županiju, dio Primorsko – goranske županije (općine Mošćenička Draga, Lovran, Matulji, Klana, Viškovo, Jelenje, Čavle, Kostrena, Vinodolska općina, gradove opatija, Kastav, Rijeka, Bakar, Kraljevica, Crikvenica’ Novi Vinodolski i sve otoke), dio Ličko – senjske Županije (općinu Karlobag,  gradove Novalja i Senj), Zadarsku Županiju’ Šibensko – kninsku Županiju, Splitsko – dalmatinsku županiju i Dubrovačko – neretvansku Županiju.

Više pročitajte ovdje: JAVNI POZIV

Senj uživo
Gradonačelnik Grada Senja
Gradonačelnik Grada Senja
Grad Senj – INFO

GRAD SENJ
Jedinstveni upravni odjel
Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj
tel. ++385 (0)53/881-162, tel/fax (0)53/881-119
OIB GRADA SENJA : 61106276570
IBAN: HR7124020061838700001
e-mail: gradsenj@senj.hr

Radno vrijeme gradske uprave
je ponedjeljak - petak od 7.00 do 15.00 sati.
Pauza je od 10.30 do 11.00 sati.
Uredovno vrijeme je svakog radnog dana od 8.00 do 14.00 sati

Vrijeme danas
Prijava nepropisno odbačenog otpada
PRIJAVA