JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA PRIPADNIKA CILJNIH SKUPINA

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA PRIPADNIKA CILJNIH SKUPINA

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (KLASA:984-01/23-01/29, URBROJ:524-07-02-01-01/1-24-26 od 07. ožujka 2024. godine) i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus, Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027., program Zaželi – prevencija institucionalizacije, kodni broj Ugovora: SF.3.4.11.01.0455 potpisanog dana 13.03.2024. godine, Gradonačelnik Grada Senja u sklopu projekta „Zaželi – prevencija institucionalizacije na području Grada Senja“ objavljuje:

JAVNI POZIV (TRAJNI)

za iskaz interesa korištenja potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i odraslim osobama s invaliditetom u sklopu projekta „Zaželi – prevencija institucionalizacije na području Grada Senja“.

 

Prijave s traženom dokumentacijom podnose se trajno, odnosno za vrijeme trajanja projekta, počevši s danom objave Poziva.

JAVNI POZIV za iskaz interesa SF.3.4.11.01.0455

Obrazac prijave na Javni poziv SF.3.4.11.01.0455

Izjava o članovima zajedničkog kućanstva sf.3.4.11.01.0455

 Skip to content