Javni natječaj za financiranje programa i projekata javnih potreba na području grada Senja za 2024. godinu

Javni natječaj za financiranje programa i projekata javnih potreba na području grada Senja za 2024. godinu

Grad Senj objavio je Javni natječaj za financiranje programa i projekata javnih potreba na području grada Senja za 2024. godinu. Sukladno s odredbama Natječaja mogu se prijaviti projekti i programi za prioritetna područja sport i rekreacija, odgoj i obrazovanje, djelatnost Crvenog križa, glazbena i likovna kultura, poticanje, promicanje i zaštita kulturne baštine, umirovljenici, udruge proizašle iz Domovinskog rata, zdravstveni i humanitarni rad, izdavačka djelatnost, ekologija i zaštita prirode, razvoj civilnog društva i povezanosti unutar zajednice, te ostale udruge.

Ukupno planirana vrijednost natječaja je 279.750,00 EUR-a. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 300,00 EUR-a, a najveći iznos po pojedinom projektu je 40.000,00 EUR-a. Ako se radi o projektu, programu ili savezu više udruga najveći iznos je 140.000,00 EUR-a.

Rok za podnošenje prijave je 30 dana od dana objave na web stranici Grada Senja www.senj.hr. Prijave se trebaju dostaviti u tiskanom obliku na propisanim obrascima i sa svim prilozima na adresu: Grad Senj, Senj, Obala dr. Franje Tuđmana br. 2., uz naznaku „ZA NATJEČAJ – JAVNE POTREBE“. Kompletne prijave u PDF obliku moguće je dostaviti i putem e-maila: gradsenj@senj.hr.

DOKUMENTACIJA (PDF)

Javni natječaj 2024. javne potrebe

Pravilnik-o-financiranju-javnih-potreba-Grada-Senja

OBRASCI (WORD)

1. Obrazac-redovite-djelatnosti

2. Obrazac-opisa-programa-ili-projekta

3. Obrazac-izjave-o-nepostojanju-dvostrukog-financiranja

4. Obrazac 1. za procjenu kvalitete prijave 2024

5. Obrazac-zahtjeva-za-isplatom-sredstava

6. Obrazac-financijskog-izvještaja-PROR-POT (1)Skip to content