JAVNA RASPRAVA – o prijedlogu VI. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja u užem području Grada Senja

JAVNA RASPRAVA – o prijedlogu VI. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja u užem području Grada Senja

Javna rasprava o prijedlogu VI. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja u užem području Grada Senja, održat će se u periodu od 05. travnja 2024. do 13. travnja 2024. godine, organiziranjem javnog uvida i javnog izlaganja. Javno izlaganje održat će se dana 11. travnja 2024. godine s početkom u 13,00 sati u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta „Milutin Cihlar Nehajev“ na adresi Juriše Orlovića 2 u Senju.

Više pogledajte u prilozima:

OBJAVA JAVNE RASPRAVE_VI. IiD UPU u užem području Grada Senja

Sažetak za javnost_ VI. ID_PPJR

1.0. Korištenje i namjena prostora

2.1. Sustav prometa

2.2. Telekomunikacijski sustav

2.3. Sustav vodoopskrbe

2.4. Sustav odvodnje

2.5. Sustav plinoopskrbe

2.6. Elektroenergetski sustav

3.0. Uvjeti korištenja i zaštite prostora

4.0. Načini i uvjeti gradnje

2_odredbe za provedbu_VI ID_PPJR

 Skip to content