JAVNA NABAVA

 

2024.

 

(Senj, 25.04.2024.)

Naručitelj GRAD SENJ je objavio u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske „Obavijest o nadmetanju“ za otvoreni postupak javne nabave: IZGRADNJA CENTRA ZA STARIJE OSOBE SENJ, ev. br. nabave: 16/24, oznaka: 2024/S F02-0003851 (https://eojn.hr/procurements-public).


(Senj, 25.04.2024.)

Naručitelj GRAD SENJ je objavio u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske „Obavijest o nadmetanju“ za otvoreni postupak javne nabave: Usluga stručnog nadzora radova i koordinatora zaštite na radu tijekom građenja Centra za starije Senj, ev. br. nabave: 17/24, oznaka: 2024/S F02-0003861(https://eojn.hr/procurements-public).

 

 


 

2023.

 

(Senj, 27.11.2023.)

Naručitelj GRAD SENJ je objavio u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske “Obavijest o nadmetanju” za otvoreni postupak javne nabave: Radovi Park senjskih književnika, ev. br. nabave: 59/23, broj objave: 2023/S 0F2-0049732 od 27.11.2023. (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/).


(Senj, 17.11.2023.)

Naručitelj GRAD SENJ je objavio u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske “Obavijest o nadmetanju” za otvoreni postupak javne nabave: Mrtvačnica u gradskom groblju u Senju, ev. br. nabave: 71/23, broj objave: 2023/S 0F2-0048301 od 16.11.2023. (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/).


(Senj, 6.10.2023.)

Naručitelj GRAD SENJ je objavio u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske “Obavijest o nadmetanju” za otvoreni postupak javne nabave: Rekonstrukcija PŠ Krasno za potrebe predškolskog odgoja, ev. br. nabave: 46/23, broj objave: 2023/S 0F2-0041471 od 5.10.2023. (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/).

Obavijest o odabiru: Ponuda ponuditelja ARIJA, obrt za proizvodnju i usluge, vl. Ivan Samaržija, Otočka 18, 53270 Senj, OIB 49928033751.


(Senj, 6.10.2023.)

Naručitelj GRAD SENJ je objavio u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske “Obavijest o nadmetanju” za ponovljeni otvoreni postupak javne nabave: Adaptacija dijela dječjeg vrtića Travica Senj, ev. br. nabave: 45/23, broj objave: 2023/S 0F2-0041449 od 5.10.2023. (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/).

Skip to content