JEDNOSTAVNA NABAVA

 


2024.


(Senj, 04.04.2024.)

Naručitelj Grad Senj poslao je na objavu u Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske obavijest – JAVNI POZIV (jednostavna nabava): Uređenje nogostupa i ograda u naselju Mundarićevac, ev. br. 11/24, s datumom 3.4.2024. g.

Oznaka obavijesti: 2024/S JavPoz-0000006.

 

2023.

 


(Senj, 10.11.2023.)

Naručitelj Grad Senj objavio je u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH objavu Obavijest o nadmetanju za ponovljeni postupak jednostavne nabave: Održavanje nerazvrstanih cesta u zimskom periodu, izvan naselja Senj (za grupu 3.), s datumom 10.11.2023. g.

Broj objave: 2023/ 0BP-03917.

Obavijest o odabiru:

za grupu 3.: mjesto pripravnosti KRASNO odabran je ponuditelj KULA-PROMET d.o.o., Krasno 161/A, 53274 Krasno, OIB 83868669878.

 


(Senj, 26. listopada 2023.)

Naručitelj Grad Senj objavio je u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH objavu Obavijest o nadmetanju za postupak jednostavne nabave: Održavanje nerazvrstanih cesta u zimskom periodu, izvan naselja Senj, s datumom 26.10.2023. g.

Broj objave: 2023/ 0BP-03771.

Obavijest o odabiru:

za grupu 1.: mjesto pripravnosti KRIVI PUT odabran je ponuditelj I.G.P.PERDAS, vl. Branko Lopac, Nehajski put 7, 53270 Senj, OIB 08879812421.

za grupu 2.: mjesto pripravnosti ŽUKALJ – CRNI KAL i mjesto pripravnosti SENJ odabran je ponuditelj I.G.P.PERDAS, vl. Branko Lopac, Nehajski put 7, 53270 Senj, OIB 08879812421.

za grupu 3.: mjesto pripravnosti KRASNO donesena je Odluka o poništenju iz razloga što nije pristigla nijedna ponuda te će se za istu grupu ponoviti postupak jednostavne nabave.

 


(Senj, 27. srpnja 2023.)

Naručitelj Grad Senj poslao je na objavu u Elektronički oglasnik javne nabave RH objavu Obavijest o namjeri davanja koncesije za opće dobro ili usluge ispod EU praga za postupak Dodjele koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Grada Senja, s datumom slanja 27.7.2023.

Broj objave: 2023/S 01K-0032361.

Obavijest o odabiru: Gradsko vijeće Grada Senja, na 15. sjednici održanoj 6. rujna 2023. g., donijelo je Odluku o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Grada Senja najpovoljnijem ponuditelju, društvu NOVI DIM d.o.o., Šćedine 10, Novi Vinodolski, OIB: 66956700781.


(Senj, 21. srpnja 2023.)

Naručitelj Grad Senj poslao je na objavu u Elektronički oglasnik javne nabave RH objavu Obavijest o nadmetanju za postupak jednostavne nabave radova: Uređenje sanitarnog čvora za posjetitelje Sportske dvorane Robert Barbić Beli, s datumom slanja 21.7.2023.

Broj objave: 2023/ 0BP-02783.

Obavijest o odabiru: Poništeni postupak jednostavne nabave iz razloga što do isteka roka za dostavu ponuda nije pristigla nijedna ponuda.


(Senj, 21. srpnja 2023.)

Naručitelj Grad Senj poslao je na objavu u Elektronički oglasnik javne nabave RH objavu Obavijest o nadmetanju za ponovljeni postupak jednostavne nabave radova: Dječje igralište u Krasnu, s datumom slanja 21.7.2023.

Broj objave: 2023/ 0BP-02775.

Obavijest o odabiru: odabran najpovoljniji ponuditelj STINA ŠIBENIK d.o.o., Žaborička 3, 22000 Šibenik, OIB 60701622298.


(Senj, 27. lipnja 2023.)

Naručitelj Grad Senj poslao je na objavu u Elektronički oglasnik javne nabave RH objavu Obavijest o nadmetanju za postupak jednostavne nabave radova: Rekonstrukcija PŠ Krasno za potrebe predškolskog odgoja, s datumom slanja 27.6.2023.

Broj objave: 2023/ 0BP-02491.

Obavijest o odabiru: Poništen postupak jednostavne nabave iz razloga što do isteka roka za dostavu ponuda nije pristigla nijedna ponuda.


 

(Senj, 4. svibnja 2023.)

Naručitelj Grad Senj poslao je na objavu u Elektronički oglasnik javne nabave RH objavu Obavijest o nadmetanju za postupak jednostavne nabave radova: Dječje igralište u Krasnu, s datumom slanja 4.5.2023.

Broj objave: 2023/ 0BP-01801.


 

(Senj, 7. ožujka 2023.)

Naručitelj Grad Senj poslao je na objavu u Elektronički oglasnik javne nabave RH objavu Obavijest o nadmetanju za ponovljeni postupak jednostavne nabave radova: Sanacija zida u ulici Kozjak, s datumom slanja 6.3.2023.

Broj objave: 2023/0BP-00836

Obavijest: Naručitelj je poništio predmetni postupak jednostavne nabave iz razloga što do krajnjeg roka za dostavu ponude, do 13.3.2023.  do 10:00 sati, za ovaj predmet nabave nije pristigla nijedna ponuda.


Skip to content