Sveti Juraj (1)
23.08.2022.
Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi Izmjene i dopune UPU Sveti Juraj

Gradonačelnik Grada Senja 26. travnja 2022. godine utvrđuje Prijedlog Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Sveti Juraj, dalje u tekstu: Prijedlog plana, za javnu raspravu (KLASA: 350-03/15-02/02, URBROJ: 2125-03/02-22-46).

Obavijest o javnoj raspravi o Prijedlogu plana objavljena je u dnevnom tisku „Novi list”, na službenim web stranicama Grada Senja te na službenim web stranicama Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, a sadrži obavijest o mjestu, datumu početka i vremenu trajanja javnog uvida, mjestu i datumu održavanja javnog izlaganja, poziv zainteresiranim osobama za sudjelovanje u javnoj raspravi te načinu i roku u kojem je moguće dostaviti očitovanja, mišljenja, prijedloge i primjedbe na izloženi prijedlog Plana.

Tijekom trajanja javne rasprave, Prijedlog plana bio je izložen na javni uvid u prostorijama Grada Senja na adresi Obala dr. Franje Tuđmana 2, u periodu od 02. svibnja 2022. do 16. svibnja 2022. godine, svakim radnim danom od 09,00 do 10,30 sati i od 11,30 do 14,30 sati te na mrežnim stranicama Grada Senja – www.senj.hr.

Javno izlaganje Prijedloga plana održano je dana 06. svibnja 2022. godine s početkom u 16,00 sati u Svetom Jurju u prostorijama DVD-a Sveti Juraj na adresi Pod gradinom 2. Tijekom trajanja javne rasprave mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog ovog Plana mogla su se upisati u knjigu primjedbi i prijedloga u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Senja, upisati u zapisnik o javnom izlaganju te dostaviti putem pošte na adresu Grad Senj, Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog ovog Plana koji nisu dostavljeni u roku trajanja javne rasprave ili nisu čitljivo napisani i potpisani imenom i prezimenom te adresom podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi ovoga izvješća o javnoj raspravi.

Izvješće o javnoj raspravi možete pogledati:

UPU Sv. Juraj – Izvjesce o ponovnoj javnoj raspravi