1
03.05.2022.
Izbori za članove vijeća mjesnih odbora Grada Senja

Odlukom Gradskog vijeća Grada Senja KLASA:024-04/22-01/04, URBROJ:2125-03/01-22-03 od dana 19. travnja 2022. g., a koja je stupila na snagu 30. travnja 2022. (Službeni glasnik Grada Senja br.2/2022), raspisani su izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Senja i to:

1. Mjesni odbor Senj Centar

2. Mjesni odbor Senj – Trbušnjak

3. Mjesni odbor Senj – Mundaričevac

4. Mjesni odbor Sveti Juraj

5. Mjesni odbor Oltari

6. Mjesni odbor Jablanac

7. Mjesni odbor Prizna

8. Mjesni odbor Krasno

9. Mjesni odbor Krivi Put

10. Mjesni odbor Vratnik

11. Mjesni odbor Crni Kal – Vrzići

12. Mjesni odbor Bunica – Bilićevica

Za dan izbora određen je 29. svibnja 2022. (nedjelja).

Članove vijeća mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo. Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran građanin koji ima biračko pravo i prebivalište na području mjesnog odbora čije se vijeće bira. Izbornu jedinicu za izbor članova vijeća mjesnog odbora čini cijelo područje mjesnog odbora. Članovi vijeća mjesnog odbora biraju se na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, razmjernim izbornim sustavom.

U nastavku se donose Obvezatne upute, Obrasci i Pravila za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Senja te Odluka o utvrđivanju područja mjesnih odbora na području Grada Senja.

Obvezatne upute za provođenje izbora:

Obvezatne upute MO I propisani obrasci
Obvezatne upute MO II Redoslijed radnji
Obvezatne upute MO III promatrači

Obrasci za provođenje izbora:

MO 1 Kandidacijska lista stranke
MO 2 Kandidacijska lista grupe birača
MO 3 Popis birača koji podržavaju kandidacijsku listu
MO 4 Izjava o prihvaćanju

- Pravila za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Senja (Službeni glasnik Grada Senja br.1/2022)

- Odluka o utvrđivanju područja mjesnih odbora na području Grada Senja (Službeni glasnik Grada Senja br.1/2022)

Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Senja

Rješenje o imenovanju Gradskog izbornog povjerenstva

Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Senja

Senj uživo
Gradonačelnik Grada Senja
Gradonačelnik Grada Senja
Grad Senj – INFO

GRAD SENJ
Jedinstveni upravni odjel
Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj
tel. ++385 (0)53/881-162, tel/fax (0)53/881-119
OIB GRADA SENJA : 61106276570
IBAN: HR7124020061838700001
grad-senj@gs.t-com.hr

Radno vrijeme gradske uprave
je ponedjeljak - petak od 7.00 do 15.00 sati.
Pauza je od 10.30 do 11.00 sati.
Uredovno vrijeme je svakog radnog dana od 8.00 do 14.00 sati

Vrijeme danas
Prijava nepropisno odbačenog otpada
PRIJAVA