Isplata jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica rasta troškova života za veljaču

Isplata jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica rasta troškova života za veljaču

U srijedu 27. ožujka 2024. počela je isplata jednokratnog novčanog primanja radi ublažavanja posljedica rasta troškova života korisnicima mirovine.
U skladu s Odlukom o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica rasta troškova života Vlade RH od 14. ožujka 2024., u ovoj isplati jednokratno novčano primanje (JNP) dobit će 724 699 korisnika mirovine ostvarene u Republici Hrvatskoj u obveznom mirovinskom osiguranju s prebivalištem u RH zatečenim u isplati mirovine za mjesec veljaču 2024., ako im ukupno mjesečno mirovinsko primanje isplaćeno u RH za veljaču 2024. godine (prema aktualnoj vrijednosti mirovine usklađene za 4,19 %) ne prelazi iznos od 880,00 eura.
Za ovu isplatu osigurano je 69.718.740,00 eura iz Državnog proračuna.

  • Za 98 912 korisnika mirovine koji primaju mirovinu u iznosu do 320,00 eura isplatit će se 160,00 eura jednokratno, i za to je osigurano 15.825.920,00 eura
  • za 218 130 korisnika mirovine koji primaju mirovinu u iznosu od 320,01 do 460,00 eura isplatit će se 120,00 eura jednokratno, i za to je osigurano 26.175.600,00 eura
  • za 204 644 korisnika mirovine koji primaju mirovinu u iznosu od 460,01 do 600,00 eura isplatit će se 80,00 eura jednokratno, i za to je osigurano 16.371.520,00 eura
  • za 119 505 korisnika s mirovinom od 600,01 do 730,00 eura jednokratno će se isplatiti 60,00 eura, i za to je osigurano 7.170.300,00 eura
  • za 83 508 korisnika mirovine koji primaju mirovinu od 730,01 do 880,00 eura jednokratno će se isplatiti 50,00 eura i za to je osigurano 4.175.400,00 eura.

 
Korisnicima koji su ostvarili ili će ostvariti mirovinu do 29. veljače 2024. te su zatečeni u isplati za mjesec veljaču 2024. najkasnije na dan 15. svibnja 2024., ako im svota mirovine isplaćena za veljaču 2024. ne prelazi iznos od 880,00 eura, u obveznom mirovinskom osiguranju s prebivalištem u RH, kao i korisnicima s tzv. inozemnim elementom (korisnici hrvatske mirovine kojima se isplaćuje i mirovina iz inozemstva, korisnici samo inozemne mirovine te korisnici hrvatske mirovine koji su navršili mirovinski staž u inozemstvu, a nisu ostvarili pravo na mirovinu u inozemstvu) te korisnicima mirovine koji su zaposleni, odnosno obavljaju djelatnost na temelju koje postoji obveza osiguranja, isplata JNP-a izvršit će se u lipnju 2024. godine, i o tome će korisnici biti pravodobno informirani.
Korisnici s inozemnim elementom, kojima ukupno mjesečno mirovinsko primanje ne prelazi iznos od 880,00 eura, a koji će mirovinu ostvariti do 29. veljače 2024. te su zatečeni u isplati za mjesec veljaču 2024. najkasnije na dan 15. svibnja 2024. obvezni su Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje do 31. svibnja 2024. dostaviti dokaz o netoiznosu mirovine za mjesec veljaču 2024. ili izjavu da ne primaju inozemnu mirovinu putem online obrasca ili popunjavanjem Tiskanice za dostavu podataka o visini inozemne mirovine.

 
 
 
 


Skip to content