naslov
30.06.2020.
Grad Senj među 10 vodećih hrvatskih gradova u 2018. godini po ulaganju u zaštitu okoliša

Portal Gradonacelnik.hr objavio je rezultate analize o izdvajanju sredstava za zaštitu okoliša hrvatskih gradova iz proračuna u 2018. godini.

Grad Senj našao se na visokom drugom mjestu po investicijama i aktivnostima projekata zaštite okoliša. Gradonačelnik Sanjin Rukavina izvjestio je o izvršenom projektu sanacije odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Sveti Juraj, dovršenju projekta izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta te planiranim aktivnostima Grada za 2020. godinu.

Rezultati analize na kojoj su vidljivi podaci o izdvajanjima za zaštitu okoliša te informacije o izvršenim projektima možete pogledati OVDJE .

GRAD SENJ

Senj uživo
Obnašatelj dužnosti Gradonačelnika
Gradonačelnik Grada Senja
Grad Senj – INFO

GRAD SENJ
Jedinstveni upravni odjel
Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj
tel. ++385 (0)53/881-162, tel/fax (0)53/881-119
OIB GRADA SENJA : 61106276570
IBAN: HR7124020061838700001
grad-senj@gs.t-com.hr

Radno vrijeme gradske uprave
je ponedjeljak - petak od 7.00 do 15.00 sati.
Pauza je od 10.30 do 11.00 sati.
Uredovno vrijeme je svakog radnog dana od 8.00 do 14.00 sati

Vrijeme danas
Prijava nepropisno odbačenog otpada
PRIJAVA