DONACIJE

(08.03.2022.)

Pregled dodijeljenih donacija Grada Senja u 2021.

Pregled dodijeljenih donacija Grada Senja u 2021.

______________________________________________________________

(06.04.2021.)

Pregled dodijeljenih donacija Grada Senja u 2020. godini

Pregled dodijeljenih donacija Grada Senja u 2020.

______________________________________________________________

Pregled dodijeljenih donacija Grada Senja u 2019. godini

Pregled dodijeljenih donacija Grada Senja u 2019.

______________________________________________________________

(02.04.2019.)

Pregled dodijeljenih donacija Grada Senja u 2018. godini

Pregled dodijeljenih donacija Grada Senja u 2018.

Senj uživo
Gradonačelnik Grada Senja
Gradonačelnik Grada Senja
Grad Senj – INFO

GRAD SENJ
Jedinstveni upravni odjel
Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj
tel. ++385 (0)53/881-162, tel/fax (0)53/881-119
OIB GRADA SENJA : 61106276570
IBAN: HR7124020061838700001
e-mail: gradsenj@senj.hr

Radno vrijeme gradske uprave
je ponedjeljak - petak od 7.00 do 15.00 sati.
Pauza je od 10.30 do 11.00 sati.
Uredovno vrijeme je svakog radnog dana od 8.00 do 14.00 sati

Vrijeme danas
Prijava nepropisno odbačenog otpada
PRIJAVA