CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SENJ

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SENJ

 

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SENJ
VJENCESLAVA NOVAKA 4
Tel.:882-930, 882-929
www.czss-senj.hr

 czss.senj@hi.t-com.hr

Centar kao javna ustanova posreduje u ostvarivanju prava i usluga  sukladno zakonu o socijalnoj skrbi.

 

 

Prava u sustavu socijalne skrbi su:

Pomoć za uzdržavanje
Jednokratna pomoć
Potpore za obrazovanje
Osobna invalidnina
Doplatak za pomoć i njegu
Status (roditelja)  njegovatelja
Naknada do zaposlenja

Socijalne usluge koje pruža Centar:

Prva socijalne usluga (informiranje korisnika)
Usluga savjetovanja i pomaganja
Usluga obiteljske medijacije
Usluga stručne pomoći u obitelji
Usluga pomoći pri uključivanju u programe odgoja i obrazovanja
Usluge boravka i smještaja
Usluga stručne potpore u obavljanju poslova i zapošljavanju

Centar je nadležan za poduzimanje mjera iz obiteljsko pravne zaštite koje su regulirane obiteljskim zakonom  – zaštita djece, braka i obitelji,kao i obavljanje poslove skrbništva za djecu i odrasle osobe.

 

Misija ustanove

„Kao ustanova s javnim ovlastima želimo pružiti našim korisnicima kvalitetnu uslugu koja je usmjerena na njihovu odredbi i podizanje kvalitete njihova života u zajednici.“

 

Vizija ustanove

„Želimo napredovati kako bi naši korisnici bili zadovoljni pružanjem usluga.“


>> DOKUMENTI POTREBNI ZA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ

>> POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA DONOŠENJE ODLUKE O ODOBRAVANJU PRAVA NA POMOĆ ZA UZDRŽAVANJE

>> DOKUMENTI POTREBNI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU

 

Skip to content