kripta-i-katedrala-u-senju-1024x768_opt
01.07.2021.
22. Senjske koncertne večeri 2021.

Grad Senj, Pučko otvoreno učilište M. C. Nehajeva Senj i Ministarstvo kulture Republike Hrvatske i ove godine organiziraju Senjske koncertne večeri.

Prvi koncert održati će se u petak 02. srpnja 2021. godine u 21 sat u Katedrali Uznesenja BDM Senj, na kojem nastupaju  sopranistica Marija Lešaja u pratnji Katarine Javora na orguljama.

Molimo sve da se prilikom boravka na koncertu pridržavaju propisanih epidemioloških mjera.

PROGRAM Marija Lešaja1

PROGRAM Marija Lešaja2

PROGRAM Marija Lešaja3

 

Senj uživo
Gradonačelnik Grada Senja
Gradonačelnik Grada Senja
Grad Senj – INFO

GRAD SENJ
Jedinstveni upravni odjel
Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj
tel. ++385 (0)53/881-162, tel/fax (0)53/881-119
OIB GRADA SENJA : 61106276570
IBAN: HR7124020061838700001
grad-senj@gs.t-com.hr

Radno vrijeme gradske uprave
je ponedjeljak - petak od 7.00 do 15.00 sati.
Pauza je od 10.30 do 11.00 sati.
Uredovno vrijeme je svakog radnog dana od 8.00 do 14.00 sati

Vrijeme danas
Prijava nepropisno odbačenog otpada
PRIJAVA