Zaključci i odluke Gradonačelnika

 

>> Arhiva Zaključaka i odluka Gradonačelnika (2013.-2017.)

2018.


>> ZAKLJUČAK – Prihvaća se Prijedlog Kataloga Informacija Grada Senja
(28.03.2017.,PDF_minPDF)

>> ZAKLJUČAK – Mislav Bilović, dipl.iur., savjetnik-koordinator za kulturu i društvene djelatnosti određuje se za voditelja zbirke osobnih podataka za Jedinstveni upravi odjel Grada Senja
(13.03.2017.,PDF_minPDF)

>> PROGRAM korištenja sredstava Proračuna za pokroviteljstva i promidžbu u 2018. godini
I. IZMJENE I DOPUNE

(19.03.2017.,PDF_minPDF)

>> ODLUKA o određivanju službenika za informiranje
(13.03.2017.,PDF_minPDF)

 

2017.

 

Zaključci i odluke Gradonačelnika – 11. kolegij  (11.10.2017.,PDF_minPDF)
Zaključci i odluke Gradonačelnika – 10. kolegij  (02.10.2017.,PDF_minPDF)
Zaključci i odluke Gradonačelnika – 9. kolegij  (20.09.2017.,PDF_minPDF)
Zaključci i odluke Gradonačelnika – 8. kolegij  (13.09.2017.,PDF_minPDF)
Zaključci i odluke Gradonačelnika – 7. kolegij  (30.08.2017.,PDF_minPDF)
Zaključci i odluke Gradonačelnika – 6. kolegij  (03.08.2017.,PDF_minPDF)
Zaključci i odluke Gradonačelnika – 5. kolegij  (18.07.2017.,PDF_minPDF)
Zaključci i odluke Gradonačelnika – 4. kolegij  (12.07.2017.,PDF_minPDF)
Zaključci i odluke Gradonačelnika – 3. kolegij  (06.07.2017.,PDF_minPDF)
Zaključci i odluke Gradonačelnika – 2. kolegij  (28.06.2017.,PDF_minPDF)
Zaključci i odluke Gradonačelnika – 1. kolegij  (16.06.2017.,PDF_minPDF)

 

>> PLAN prijema u službu u upravna tijela Grada Senja za 2018. godinu
(27.12.2017.,PDF_minPDF)

>> PRAVILNIK O UNUTARNJEM REDU
(27.11.2017.,PDF_minPDF,  2.2 MB)
>> SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA
nazivi radnih mjesta s opisom poslova i uvjetima za svako radno mjesto

(27.11.2017.,PDF_minPDF, 16.3 MB)
>> ODLUKU o korištenju službenog automobila reg. oznake GS 400 CE
(02.11.2017.,PDF_minPDF)
>> ODLUKA o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti
(17.10.2017.,PDF_minPDF)
>> PLAN prijama u službu u upravna tijela Grada Senja za 2017. godinu IZMJENE I DOPUNE
(25.09.2017.,PDF_minPDF)
>> ODLUKA o davanju suglasnosti na razrješenje ravnateljice Ustanove za razvoj Grada Senja
(14.08.2017.,PDF_minPDF)
>> ODLUKA o razrješenju ravnateljice Ustanove za razvoj Grada Senja
(14.08.2017.,PDF_minPDF)
>> ODLUKA o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Ustanove za razvoj Grada Senja
(14.08.2017.,PDF_minPDF)
>> ODLUKA o imenovanju ravnatelja/ice Dječjeg vrtića «Travica»
(28.07.2017.,PDF_minPDF)
>> PLAN prijama u službu u upravna tijela Grada Senja za 2017. godinu IZMJENE I DOPUNE
(25.07.2017.,PDF_minPDF)
>> ODLUKA o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti (28.06.2017.,PDF_minPDF)

 


 

 

Senj uživo
Gradonačelnik
Gradonačelnik Grada Senja
Vrijeme danas
Grad Senj – INFO

GRAD SENJ
Gradska uprava
Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj
tel. ++385 (0)53/881-162, tel/fax (0)53/881-119
OIB GRADA SENJA : 61106276570
Žiro račun: 2402006-1838700001
grad-senj@gs.t-com.hr

Hotspot Senj
Hotspot Senj
Prijava nepropisno odbačenog otpada
PRIJAVA