Važni kontakti

 

Hitni brojevi

Vatrogastvo

Usluge

Kultura

Prirodne vrijednosti

 

 

Hitni brojevi

112 – Državna uprava za zaštitu i spašavanje (DUZS)

192 – Policija

193 – Vatrogasci

194 – Hitna pomoć

195 – Spašavanje na moru

1987 – Hrvatski autoklub 

 

POLICIJSKA STANICA SENJ
Stara cesta 37
53270 Senj
Tel.: ++385/53/675-660


AMBULANTA – DOM ZDRAVLJA SENJ

Stara cesta 43
53270 Senj
Tel.: ++385/53/881-622, ++385/53/881-642

Senjska liga protiv raka
Stara cesta 43/II
53270 Senj
>> Senjska liga protiv raka – više informacija


Državna uprava za zaštitu i spašavanje
(DUZS)
ŽUPANIJSKI CENTAR 112 GOSPIĆ
Kaniža Gospićka 4, 53000 Gospić
Tel: 112

Pozivom na broj 93 također će se dobiti Županijski centar 112 Gospić.
Ostali telefoni: + 385 53 573-055, + 385 53 573-056

Fax: + 385 53 573-666

 

Vatrogastvo

VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA SENJA
Stara cesta 11, PP. 79
53270 Senj
tel. + 385 53 881-315
fax + 385 53 882-194

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SENJA
Stara cesta 11
53270 Senj
tel: + 385 53 881-038
fax + 385 53 881-038
GSM: 098 9833-610

DOBROVOLJNO VARTOGASNO DRUŠTVO SENJ
Stara cesta 11, PP. 67
53270 Senj
tel: + 385 53 881-315
fax + 385 53 882-194

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO SVETI JURAJ
Pod Gradinom 2
53284 Sveti Juraj
tel/fax: 385 53 883-169

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO KRASNO
Krasno 198b
53274 Krasno
tel/fax: + 385 53 851-040

 

Usluge

POŠTA
- HPT SENJ, Obala dr. Franje Tuđmana 3, Tel. ++385/53/881-333

CARINA
- CARINSKI ODJELJAK SENJ, Obala dr. Franje Tuđmana 6, Tel. ++385/53/882-277

OSIGURANJE
- CROATIA OSIGURANJE D.D.,Senj, Obala dr. Franje Tuđmana 1, Tel. ++385/53/882-886
- ALLIANZ OSIGURANJE, Senj, Obala dr. F. Tuđmana 21, Tel. ++385/53/884-297
Fax. ++385/53/884-296, E – mail: senj@allianz-zg.hr

ZDRAVSTENO OSIGURANJE, Senj, Cilnica 5, Tel/Fax. ++385/53/881 – 220

LJEKARNE
- Ljekarna TOMLJANOVIĆ, Senj, Obala dr. F. Tuđmana 4, Tel. ++385/53/881 – 086

VETERINAR
- Veterinarska stanica Senj, K.Knežića 2, Tel. ++385/53/881-404, ++385/53/881-418

KOMUNALIJE
- GKD KOMUNALAC, Senj, Splitska 2, Tel. ++385/53/881-237

ŠKOLE I VRTIĆI
- OŠ S.St.KRANJČEVIĆA, Senj, S.St.Kranjčevića 1, Tel. ** 385 53 881 – 183
- OŠ VJENCESLAVA NOVAKA, Sv.Juraj, Tel. ** 385 53 883
- SREDNJA ŠK. PAVLA RITERA VITEZOVIĆA, Senj, Frankopanski trg 5,
Tel. ** 385 53 881 – 011
- MUZIČKA ŠKOLA, Senj, S.St.Kranjčevića 1, Tel. ** 385 53 881 – 198
- Dječji vrtić TRAVICA Senj, M.C.Nehajeva bb, Tel. ** 385 53 881 – 313

JAVNI BILJEŽNIK, Zvonimir Vrban, Senj, Pavlinski trg 17,
Tel./fax. ++385/53/881-759, GSM 098 593 332

VJERSKE INSTITUCIJE
- ŽUPNI URED SENJ, Cimiter bb, Tel. ** 385 53 881 – 043
- ŽUPNI URED SVETI JURAJ, Tel. ** 385 53 883 – 052
- ŽUPNI URED JABLANAC, Tel. ** 385 53 887 – 217
- ŽUPNI URED KRASNO, Tel. ** 385 53 851 – 007
- KATEDRALA BLAŽENE DJEVICE MARIJE, Senj
- CRKVA SV. MARIJE OD ARTA, Senj,
- CRKVA SV. VIDA, Senj,
- CRKVA GOSPE SNJEŽNE, Krivi put,
- CRKVA SV. MIHOVILA, Vratnik,
- CRKVA SV. LUKE, Lukovo,
- CRKVA SV. JOSIPA, Jablanac,
- CRKVA SV. JURAJ, Sveti Juraj,
- CRKVA SV. ANTE, Krasno,
- SVETIŠTE UZNESENJA MARIJINOG, Krasno,

AUTOMEHANIČARSKE RADIONICE
- HAK Senj, Strmac bb, Tel. ** 385 53 881 – 120
- Vlatko Žarković, Senj, Krčka 1, Tel. ** 385 53 881 – 448

TRGOVINA AUTODIJELOVA
- PLIMEX, Senj, Obala dr. Franje Tuđmana 21, Tel. ** 385 53 884 – 326,
E – mail: plimex@gs.htnet.hr

AUTO – VUČA
- HAK, Senj, Strmac bb, Tel. ** 385 53 881 – 120
- Fakin, Senj, Trbušnjak 28, Tel. ** 385 53 881 – 245
- Karmaba, Senj, Pustoška 14, Tel. ** 385 53 881 – 128, Mob. 098 328 783
- Autodizalica (do 2t), Sv. Jelena 10, Tel. ** 385 53 882 – 065

ORGANIZIRANI IZLETI I TAXI
- AUTOTRANS, Senj, Obala dr. Franje Tuđmana 8, Tel. ** 385 53 881 – 235
- TAXI – DADO (mini bus 8+1 – jednodnevni organizirani izleti),
Tel. ** 385 53 881 – 628, GSM 091 57 22 746
- BRANIMIR TAXI, Senj, Čopićeva ul. bb, Tel. ** 385 53 882 – 295,
GSM 091 251 1052

VULKANIZER
- Božidar Janušić, Senj, Trbušnjak bb, Tel. ** 385 53 881 – 538

AUTOPRAONICA
- Autopraonica KOPRIVIĆ, Senj, S.St.Kranjčevića 21A, Mob. 098 245 465

BENZINSKE STANICE
- INA, Senj, Filipa Vukasovića 1, Tel. ** 385 53 881 – 061
- INA Jablanac, Tel. ** 385 53 887 – 141

AUTOBUSNA STANICA – PROMETNI URED
- Autotrans, Senj, Obala dr. Franje Tuđmana 8, Tel. ** 385 53 881 – 235

BANKA
- RIJEČKA BANKA D.D., Senj, Obala dr. Franje Tuđmana bb, Tel. ** 385 53 881 – 330
- RIADRIA BANKA D.D., Senj, Obala dr. Franje Tuđmana 4, Tel. ** 385 53 881-990, 882-600

 

Kultura

GRADSKA GLAZBA, Senj, Stara cesta bb, Tel. ** 385 53 881 – 609

GRADSKA KNJIŽNICA SENJ, Trg Cilnica 11, Tel./fax: ** 385 53 881 108,
e-mail: gradska.knjiznica.senj@gs.t-com.hr

GRADSKI MUZEJ SENJ, Milana Ogrizovića 5, Tel./fax. ** 385 53 881 – 141

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE M. C. NEHAJEVA, J. Orlovića 2, Tel. ** 385 53 881-609

RADIO SENJ, Obala dr. Franje Tuđmana 2 , Tel. ** 385 53 882 – 735, Fax. 882 – 860

SAKRALNA BAŠTINA SENJ, Cimiter 7, Tel./fax. ** 385 53 881 – 109

ZAVIČAJNA ZBIRKA LUKOVO, Lukovo, Tel./fax. ** 385 53 881 – 141

 

Prirodne vrijednosti

JAVNA USTANOVA NACIONALNI PARK “SJEVERNI VELEBIT”

Uprava
Krasno 96, 53274 Krasno
Tel.: ++385/53/665-380
Fax: ++385/53/665-390

Ispostava Senj
Obala dr. Franje Tuđmana 6, 53270 Senj
e-mail: npsv@np-sjeverni-velebit.hr

Web: www.np-sjeverni-velebit.hr

JAVNA USTANOVA PARK PRIRODE VELEBIT

Uprava
Kaniža Gospićka 4b
53000 Gospić
Tel.: ++385/53/560-450
Fax: ++385/53/560-451
E-mail: velebit@pp-velebit.hr

Ured Krasno
Krasno 96, 53274 Krasno
Tel./fax: 053/851-600
E-mail: krasno@pp-velebit.hr

Web: www.velebit.hr

Senj uživo
Gradonačelnik
Gradonačelnik Grada Senja
Vrijeme danas
Grad Senj – INFO

GRAD SENJ
Gradska uprava
Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj
tel. ++385 (0)53/881-162, tel/fax (0)53/881-119
OIB GRADA SENJA : 61106276570
Žiro račun: 2402006-1838700001
grad-senj@gs.t-com.hr

Hotspot Senj
Hotspot Senj
Prijava nepropisno odbačenog otpada
PRIJAVA