VAŽNI AKTI

ODLUKE

>>Odluka o gradskim porezima (PDF_minPDF, 1,81 MB)
>>Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o gradskim porezima (PDF_minPDF, 311 KB)
>>Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti (PDF_minPDF, 1,70 MB)
>>Odluka o dopuni Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti (PDF_minPDF, 492 KB)
>>Odluka o Savjetu mladih Grada Senja (PDF_minPDF, 2,60 MB)
>>Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka Gradskog vijeća i članova Gradskog vijeća Grada Senja izabranih s liste grupe birača Grada Senja (PDF_minPDF, 1,21 MB)
>>Odluka o korištenju sredstava Proračuna Grada Senja za subvencioniranje poljoprivrednika i obrtnika (PDF_minPDF, 1,24 MB)
>>Odluka o visini naknade dobrovoljnim vatrogascima za sudjelovanje u vatrogasnim intervencijama na području grada Senja (PDF_minPDF, 773 KB)
>>Odluka o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Senja u 2018. godini (PDF_minPDF, 93.8 MB)
>>Odluka o osnivanju Vijeća za prevenciju Grada Senja (PDF_minPDF, 769 KB)
>>Odluka o izmjeni i dopuni odluke o osnivanju Vijeća za prevenciju Grada Senja (PDF_minPDF, 501 KB)
>>Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti(PDF_minPDF, 388 KB)

 

ZAKLJUČCI

>>Zaključak o utvrđivanju cijena prijevoza vode nositeljima OPG-a (PDF_minPDF, 740 KB)

 

PLANOVI I PROGRAMI

PROCJENA RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA GRADA SENJA

>>Procjena rizika od velikih nesreća – GRAD SENJ (PDF_minPDF, 6.51 MB)
>>Pregledna karta rizika od poplava (PDF_minPDF, 6.64 MB)
>>Pregledna karta opasnosti od poplava (PDF_minPDF, 4.81 MB)

_____________________________________________________________

PROGRAM KORIŠTENJA SREDSTAVA PRORAČUNA ZA POKROVITELJSTVO I PROMIDŽBU U 2018. GODINI

>>Program korištenja sredstava Proračuna za pokroviteljstva i promidžbu u 2018.
(PDF_minPDF, 830  KB)
>>Program korištenja sredstava Proračuna za pokroviteljstva i promidžbu – I. izmjene i dopune
(PDF_minPDF, 843 KB)
>>Program korištenja sredstava Proračuna za pokroviteljstva i promidžbu – II. izmjene i dopune
(PDF_minPDF, 752 MB)
>>Program korištenja sredstava Proračuna za pokroviteljstva i promidžbu – III. izmjene i dopune
(PDF_minPDF, 85,8 MB)
>>Program korištenja sredstava Proračuna za pokroviteljstva i promidžbu – IV. izmjene i dopune
(PDF_minPDF, 732 MB)

_____________________________________________________________

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA SENJA (2018-2020)

>>Plan razvojnih programa Grada Senja za razdoblje 2018. – 2020. godine (PDF_minPDF, 3,51 MB)
>>Plan razvojnih programa Grada Senja za razdoblje 2018.- 2020. godine, I. izmjene i dopune (PDF_minPDF, 3,38 MB)

____________________________________________________________

PROGRAM JAVNIH POTREBA GRADA SENJA ZA 2018. GODINU

>>Program javnih potreba Grada Senja za 2018. g. (PDF_minPDF, 776  KB)
>>Program Javnih potreba Grada Senja za 2018. godinu, I.izmjene i dopune  (PDF_minPDF, 777  KB)

___________________________________________________________

>>Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području grada Senja za 2018. godinu
(PDF_minPDF, 1,75 MB)
>>Plan i program korištenja ugostiteljskih terasa za 2018. godinu  (PDF_minPDF, 778 KB)
>>I. izmjene i dopune Plana i programa korištenja ugostiteljskih terasa za 2018.godinu (PDF_minPDF, 794 KB)
>>Plan prijema u službu u upravna tijela Grada Senja za 2018. godinu (PDF_minPDF, 708 KB)
>>Plan prijema u službu – I. izmjene i dopune (PDF_minPDF, 866 KB)
>>Plan prijema u službu – II. izmjene i dopune (PDF_minPDF, 94.5 KB)
>>Plan prijema u službu – III. izmjene i dopune (PDF_minPDF, 890 KB)

PRAVILNICI

>>Pravilnik o unutarnjem redu (PDF_minPDF, 216 MB)
>>Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu(PDF_minPDF, 132 KB)
>>Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu (28. rujna 2018.) (PDF_minPDF, 640 KB)
>>Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu (05.11.2018.)(PDF_minPDF, 939 KB)

—————————————————————————————————
>>Pravilnik o stipendiranju(PDF_minPDF, 3.37 MB)
>>I. izmjene i dopune Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata Grada Senja(PDF_minPDF, 795 KB)
>>II. izmjene i dopune Pravilnika o stipendiranju (PDF_minPDF, 1.22 MB)

————————————————————————————————–

>>Pravilnik o korištenju službenih automobila (PDF_minPDF, 1.55 MB)

————————————————————————————————–
>>Izmjene i dopune Pravilnika o radu