sENJ_NOVO_MEMO2
13.03.2020.
Važna obavijest- rad sa strankama

OD DANA 16. OŽUJKA 2020. GODINE (ponedjeljak) GRADSKA UPRAVA GRADA SENJA NE RADI ZA STRANKE.

 SVE POTREBNE OBAVIJESTI MOGU SE DOBITI NA TELEFON 053 881 162, 053 881 103, ILI PUTEM E-MAILA: grad-senj@gs.t-com.hr.

ZAHVALJUJEMO NA RAZUMIJEVANJU!

                          GRAD SENJ

Senj uživo
Gradonačelnik Grada Senja
Gradonačelnik Grada Senja
Grad Senj – INFO

GRAD SENJ
Jedinstveni upravni odjel
Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj
tel. ++385 (0)53/881-162, tel/fax (0)53/881-119
OIB GRADA SENJA : 61106276570
IBAN: HR7124020061838700001
grad-senj@gs.t-com.hr

Radno vrijeme gradske uprave
je ponedjeljak - petak od 7.00 do 15.00 sati.
Pauza je od 10.30 do 11.00 sati.
Uredovno vrijeme je svakog radnog dana od 8.00 do 14.00 sati

Vrijeme danas
Prijava nepropisno odbačenog otpada
PRIJAVA