Ustanove

 

Centar za socijalnu skrb Senj

Državni arhiv u Rijeci, Sabirni centar u Senju

Dječji vrtić “Travica”

Dom zdravlja – Senj

Gradska knjižnica Senj

Gradski muzej Senj

Javna ustanova Nacionalni park „Sjeverni Velebit“

Javna vatrogasna postrojba Grada Senja

Obiteljski centar Ličko-senjske županije

Osnovna škola Silvija Strahimira Kranjčevića Senj

Srednja škola Pavla Rittera Vitezovića u Senju

Radio Senj d.o.o.

Ustanova za razvoj Grada Senja

 

Centar za socijalnu skrb Senj

Centar za socijalnu skrb je javna ustanova koja odlučuje i rješava u prvom stupnju o pravima iz socijalne skrbi, obiteljsko pravne i kazneno pravne zaštite. Također, na temelju javnih ovlasti, Centar može obavljati i poslove zbrinjavanja djece odbjegle iz obitelji i ustanove, provoditi odgojne mjere nad djecom s poremećajem u ponašanju izvan vlastite obitelji ili boravkom u obitelji i obavljati druge stručne poslove. Centar za socijalnu skrb mjesno je nadležan za područje na kojem stranka ima prebivalište. U okviru Centra djeluju stručne cjeline koje obavljaju poslove vezane uz: zaštitu braka i obitelji te djecu, novčane pomoći, zaštitu osoba s tjelesnim i mentalnim oštećenjima te psihičkim bolestima, zaštitu djece s poremećajem u ponašanju i smještaj starijih osoba.

Predsjednik: Nedeljka Slavković, dipl. pravnica

Adresa: Ulica Vjenceslava Novaka 4, 53270 Senj
Tel.:
053/882-929, 053/882-930
Fax:
053/882-929
E-mail:
czss.senj@hi.t-com.hr

 

Državni arhiv u Rijeci, Sabirni centar u Senju

Sabirni centar u Senju osnovan je kao ispostava Državnog arhiva u Rijeci. S radom je počeo 01.04.2006. godine. Osnovna djelatnost ustanove je prikupljane, čuvanje, obrada i dostupnost arhivskog gradiva korisnicima.

Voditelj Sabirnog centra u Senju: Denis Rukavina, prof.

Adresa: Strmac 3, 53270 Senj
Tel./fax:
053/882-006
E-mail: 
drzavni.arhiv.rijeci@gs.t-com.hr

 

Dječji vrtić „Travica“ Senj

Dječji vrtić u Senju djeluje od 1975. g.u sklopu osnovne škole.
Naziv „Travica“ vrtić je dobio  1997.g.  kada se odvojio od škole i postao ustanova pri Gradu Senju.  Vrtić  provodi 10 – satni  i 6 – satni program, kao i program predškole. Djeca su smještena u 6 odgojnih skupina u dobi od navršene godine života do polaska u osnovnu školu.
U svom radu vrtić teži stvoriti primjerene uvjete za rast i razvoj svakog djeteta s ciljem utjecaja na cjelovit razvoj i odgoj djeteta, usklađen s individualnim sklonostima, sposobnostima i potrebama.

Ravnateljica: Dubravka Glavaš

Adresa: Milutina Cihlara Nehajeva 1, 53270 Senj
Tel.:
053/881-313
, 053/884-584, 053/884-585
Fax: 053/884-584
E-mail: vrtictravica@gmail.com
Web: www.vrtic-travica.com

 

Dom zdravlja – Senj

Dom zdravlja – Senj je zdravstvena ustanova za pružanje zdravstvene zaštite stanovništva u sklopu zdravstvene djelatnosti na primarnoj razini, a u skladu s mrežom javne zdravstvene službe organizirane su i radne jedinice za obavljanje pojedinih specijalističkih djelatnosti te stacionar za dijagnostiku i liječenje. Ustanova osigurava ostvarenje načela sveobuhvatnosti, cjelovitog pristupa primarne zdravstvene zaštite, dostupnosti i kontinuiranosti pružanja zdravstvene zaštite te organizira i skrbi o sustavu unapređenja zdravlja i prevencije bolesti na svome području. Dom zdravlja obavlja zdravstvenu djelatnost sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, a osim u Senju, djelatnost obavlja u tri područne ambulante: u Svetom Jurju, Krasnu i Jablancu. Osnivač Doma zdravlja je Ličko – senjska županija, a upisan je u registar Trgovačkog suda u Rijeci.

Ravnateljica: Mira Nekić-Lopac, dr. med.

Adresa: Stara cesta 43, 53270 Senj
Tel.:
053/881-642 (uprava), 053/881-622 (centrala)
Fax: 053/881-642
E-mail: dz-senj@gs.t-com.hr

 

Gradska knjižnica Senj

Ravnateljica: Ana Prpić Rogić, prof. i dipl. bibl.

SERVISNE INFORMACIJE
-Adresa: Trg Cilnica 11, 53270 SENJ
-Tel: 053-881-108
-Mail: gradska.knjiznica.senj@gs.t-com.hr
-Facebook stranica: http://facebook.com/Gradska-knjižnica-SENJ
-Web: http://knjiznice.nsk.hr/senj/

-web katalog - http://gk-senj.zaki.com.hr/
-Radno vrijeme:
Pon, uto, sri, petak-7-14 h

Četvrtak-13 -20 h

Subota: 7.30-12.30 h

O KNJIŽNICI
Tradicija ove gradske ustanove seže još u daleku 1835. godinu kada je osnovana prva čitaonica u Senju. Danas je Gradska knjižnica Senj središnja narodna knjižnica VI. tipa smještena u moderno uređenim prostorima, a u njezinom sastavu djeluju i dva ogranka koji pokrivaju šire područje Grada Senja (Ogranak Sveti Juraj i Ogranak Krasno).

USLUGE I DJELATNOSTI
-Nabava, obrada građe (program Zaki – web katalog na internetskim stranicama Knjižnice) i pružanje svih vrsta informacija na svim medijima-knjige, novine, časopisi, CD, DVD;
-Informacijsko opismenjivanje, pomoć i savjetovanje pri odabiru željene knjižnične građe;
-Rezervacija građe i naručivanje građe;
-Nakladnička djelatnost;
-Omogućivanje pristupa internetu i poučavanje kako pravilno pretraživati Internet;
-Organizacija književnih večeri i promocija književnih djela;
-Organizacija izložbi likovnih radova i fotografija;
-Organizacija predavanja razne tematike-medicinske, sportske, psihološke, biblioterapeutske;
-Radionice za djecu i mlade;
-Radioemisije posvećene knjizi i čitanju;
-Vođenje grupnih obilazaka knjižnice;
-Organizacija i svih ostalih vrsta kulturnih, informativnih i edukacijskih događaja.

ZAPOSLENICI:
Ana Prpić Rogić, prof. i dipl. bibl.-ravnateljica
Ivana Podolšak, prof. i dipl.bibl.
Sandra Prpić, pom.knjiž.
Igor Bettle, pom. knjiž. (ogranci)

ODJELI:
Odjel za odrasle, Odjel za djecu i mladež, Čitaonica dnevnog tiska, Studijska čitaonica,
Odjel informatike i Informacijsko – referentni odjel

OGRANAK SVETI JURAJ:
Adresa: Selo 23, 53284 Sveti Juraj
Radno vrijeme:
-pon, pet: 8.00-14.00
-Sri: 14.00-20.00
-Prva sub.u mjesecu: 8.00-14.00

OGRANAK KRASNO:
Adresa: Krasno polje bb, 53274 Krasno
Radno vrijeme:
-Uto, čet: 8.00-14.00

Gradski muzej Senj

Ravnateljica: Blaženka Ljubović, prof.

Adresa: Ogrizovićeva 5, 53270 Senj
Tel./fax:
053/881-141
E-mail:
gradski.muzej.senj@gs.t-com.hr

>> više informacija – Gradski muzej Senj

 

Javna ustanova Nacionalni park „Sjeverni Velebit“

Sjeverni Velebit proglašen je nacionalnim parkom 1999. godine Zakonom o proglašenju Nacionalnog parka „Sjeverni Velebit“ (NN 58/99).
Područje je proglašeno nacionalnim parkom zbog mnogobrojnosti, raznovrsnosti i osebujnosti krških oblika, bogatstva živog svijeta i iznimnih prirodnih ljepota na relativno malom prostoru.
Nacionalnim parkom upravlja Javna ustanova u nadležnosti Ministarstva zaštite okoliša i prirode, osnovana Uredbom o osnivanju Javne ustanove Nacionalni park „Sjeverni Velebit“ (NN 96/99).
Djelatnost Ustanove uključuje zaštitu, održavanje i promicanje Nacionalnog parka „Sjeverni Velebit“ u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanje neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara te nadzor nad provođenjem uvjeta i mjera zaštite prirode na zaštićenom području.

Ravnatelj: Mirjana Javor, dipl.ing.agr.

Adresa: Krasno 96, 53274 Krasno
Tel.:
053/665-380
Fax: 053/665-390
E-mail: ravnatelj@np-sjeverni-velebit.hr; npsv@np-sjeverni-velebit.hr
Web: www.np-sjeverni-velebit.hr

 

Javna vatrogasna postrojba Grada Senja

Javna vatrogasna postrojba Grada Senja počela je s radom 2007. godine. Njezina osnovna djelatnost je zaštita i spašavanje ljudi i imovine.

Zapovjednik: Zvonimir Lončarić, dipl.ing.sig.

Adresa: Stara cesta 11, 53270 Senj
Tel.:
053/881-038
Fax: 053/881-038
E-mail:
vzgs@gs.htnet.hr
Web: http://jvp-senj.hr/

 

Obiteljski centar Ličko-senjske županije

Obiteljski centar Ličko-senjske županije je ustanova koja promiče obiteljske vrijednosti, pruža podršku i pomoć obiteljima, djeci, mladima, osobama starije životne dobi i osobama s invaliditetom kroz savjetodavni i preventivno-terapijski rad.
Stručni radnici Obiteljskog centra LSŽ – socijalna pedagoginja, psiholog i pravnik, koji u Obiteljskom centru pružaju usluge savjetovanja besplatno, bez uputnice i povjerljivo, provode  i čitav niz preventivnih aktivnosti kojima kroz programske sadržaje promiču, štite i unaprjeđuju prava i interese svih društvenih skupina, potiču i osnažuju, razvijaju i podržavaju kvalitetu međuljudskih odnosa, odnosno pridonose kvaliteti života općenito.

Ravnateljica: Suzana Svetić, prof. defektolog-smjer PUP

Adresa: Juriše Orlovića 2, 53270 Senj
Tel./fax:
053/882-122
E-mail: 
obiteljski.centar.licko-senjske.zupanije@gs.t-com.hr
Web: www.oclsz.hr

 

Osnovna škola Silvija Strahimira Kranjčevića Senj

Osnovna škola „Silvija Strahimira Kranjčevića Senj“ jedina je osnovnoškolska ustanova na području Grada Senja. Njezina osnovna djelatnost jest osnovnoškolsko i osnovno glazbeno obrazovanje. Sjedište škole je u samom gradu Senju gdje djeluje matična i glazbena škola. Područne škole rade u Krasnu, Svetom Jurju i Vratniku.

Ravnateljica: Rosanda Bilović, prof.

Adresa: Ulica Silvija Strahimira Kranjčevića 1, 53270 Senj
Tel./fax:
053/881-183, 882-081
E-mail: os-senj-001@skole.t-com.hr
Web: http://os-sskranjcevica-senj.skole.hr/

 

Srednja škola Pavla Rittera Vitezovića u Senju

Vizija škole: Naša škola je ugodno okruženje u kojoj uče i poučavaju zadovoljni ljudi.
Misija škole: Potičemo osobni razvoj, a time i razvoj okruženja.
Razvijamo:
Odgovornost, rad i red,
Prijateljstvo
Suradnju i odgovornost
Uvažavanje i humanost
Učimo:
Kako učiti
Kako doći do informacije i kako je koristiti
Kako donositi odluke
Surađujemo:
Međusobno
S roditeljima
S drugim školama
S institucijama u okruženju

Srednja škola „Pavla Rittera Vitezovića“ u Senju datira iz 1725. godine.
Godine 1839.  biskup Ožegović obnovio je rad gimnazije, a od 1990. godine škola nosi naziv Pavla Rittera Vitezovića.
Škola obrazuje učenike u programima opće gimnazije, elektrotehnike i računalstva (zanimanja elektrotehničar i tehničar za računalstvo), turizma i ugostiteljstva (zanimanja turističko-hotelijerski komercijalist, kuhar, konobar).

Ravnateljica: Danijela Vukelić, dipl.oec

Adresa: Vjenceslava Novaka 2, 53270 Senj
Tel.:
053/881-011, 881-680
Fax: 053/884-868
E-mail: ss-senj-501@skole.t-com.hr
Web:
www.ss-prvitezovica-senj.skole.hr

 

Radio Senj d.o.o.

Radio postaja Radio Senj d.o.o. osnovana je 1. listopada 1995. godine i danas, puna 24 sata emitira program na 90,8 mHz i 99,8 mHz.
U svakoj prigodi uz Vas, uvijek za Vas – Hrvatskoga srca glas!

Direktorica i glavna urednica: Gordana Biondić Martić, prof.

Adresa: Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj
Tel.:
053/882-735
Fax:
053/884-860
E-mail: radio.senj@gs.t-com.hr

 

Ustanova za razvoj Grada Senja

Ravnateljica: v.d. Daliborka Rončević, dipl. oec.

Adresa: Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj
Tel.:
053/882-080, 884-834
Fax:
053/884-833
E-mail: info@ras.hr
Web:
http://www.ras.hr