Vukovar-2021-5 (1)_opt
19.11.2021.
U DJEČJEM VRTIĆU TRAVICA OBILJEŽEN DAN SJEĆANJA

U senjskom Dječjem vrtiću Travica su po preporuci Ministarstva znanosti i obrazovanja , obilježili Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje. Na primjeren način kroz različite aktivnosti se razgovaralo o događanjima u Gradu heroju s ciljem prenošenja poruka mira, prihvaćanja različitosti, suosjećanja i zahvale na slobodi u kojoj danas živimo.

 

 

Senj uživo
Gradonačelnik Grada Senja
Gradonačelnik Grada Senja
Grad Senj – INFO

GRAD SENJ
Jedinstveni upravni odjel
Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj
tel. ++385 (0)53/881-162, tel/fax (0)53/881-119
OIB GRADA SENJA : 61106276570
IBAN: HR7124020061838700001
grad-senj@gs.t-com.hr

Radno vrijeme gradske uprave
je ponedjeljak - petak od 7.00 do 15.00 sati.
Pauza je od 10.30 do 11.00 sati.
Uredovno vrijeme je svakog radnog dana od 8.00 do 14.00 sati

Vrijeme danas
Prijava nepropisno odbačenog otpada
PRIJAVA