P1030176_opt
15.03.2017.
Sportko u vrtiću

U senjskom dječjem vrtiću u tijeku je prvi ciklus radionice “Sportko u vrtiću” , kojeg je osmislila  Zajednica sportova Ličko-senjske županije.

Svrha ovog projekta je poticanje djece na bavljenje sportom tj. kretanje, igra i  zabava kroz stručno vodstvo ,a za dobrobit zdravlja i razvoja psiho-socijalnih odnosa. Projekt sačinjava ciklus od četiri radionice pod vodstvom stručnih trenera hrvača i trenera Ivana Karića iz HK „Gospić“ i Mate Pavelića trener iz RK „Gospić.  U senjskom dječjem vrtiću ciklus je započeo 9. ožujka, a radilo se sa svakom skupinom posebno po 30 minuta. Sutra će se održati i treća radionica u ovom ciklusu. Djeca su bila zainteresirana, sretna, vesela, te su jako lijepo surađivali s trenerima.

U vrtiću se gotovo svakodnevno provode tjelesne aktivnosti u vrtiću, a djeca su uključena i u sportske aktivnosti grada po klubovima u popodnevnim satima, tako da nije bilo teško postići dobru atmosferu.

 

 

Senj uživo
Gradonačelnik
Gradonačelnik Grada Senja
Vrijeme danas
Grad Senj – INFO

GRAD SENJ
Gradska uprava
Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj
tel. ++385 (0)53/881-162, tel/fax (0)53/881-119
OIB GRADA SENJA : 61106276570
Žiro račun: 2402006-1838700001
grad-senj@gs.t-com.hr

Hotspot Senj
Hotspot Senj
Prijava nepropisno odbačenog otpada
PRIJAVA